Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.5.2024) jazykových kurzů

1000 Kč

TKT Teaching Knowledge Test

Zkoušky pro učitele (TKT)

tkt.jpg

TKT je zkouška Cambridge English, která ověřuje základní znalosti z metodiky výuky angličtiny. Zkouška je dostupná všem učitelům, bez ohledu na jejich vzdělání a zkušenost, a také těm, kteří v tomto oboru teprve chtějí pracovat. Osoby, které složily zkoušku TKT a chtějí si dál rozšířit své profesní znalosti, se dále mohou ucházet o certifikát CELTA.

Zkoušky TKT a přípravné kurzy na ně jsou naším autorizivaným centrem akreditovány MŠMT v programu DVPP (č.j. 29754/2014-1-692). 

Zkouška TKT zahrnuje témata:

  • Různé metody výuky
  • Odborný jazyk používaný ve výuce angličtiny
  • Schopnost využití různých materiálů během výuky
  • Hlavní aspekty plánování hodin
  • Organizace práce posluchačů a udržení disciplíny ve skupině

Pro koho je TKT?

Kandidáti nemusí splnit žádné formální požadavky, měli by ovšem mít znalosti angličtiny alespoň na úrovni B1 (mírně pokročilé) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Co zahrnuje TKT?

Většina učitelů se připravuje na zkoušku TKT v odborných kurzech, ale účast na takovém kurzu není formálně vyžadována, kandidáti se mohou připravit k TKT také sami.

TKT se skládá ze tří základních modulů:

  • TKT Module 1 - Language and background to language learning and teaching
  • TKT Module 2 - Planning lessons and use of resources for language teaching
  • TKT Module 3 - Managing the teaching and learning process

TKT je možné skládat také v těchto modulech:

  • TKT: CLIL - Content and Language Integrated Learning CLIL
  • TKT: YL - Young Learners

Je možné skládat všechny moduly během jedné zkoušky nebo zvlášť během tří různých zkoušek v libovolném pořadí. Každý modul se skládá z 80 otázek, čas určený na vypracování je 80 minut.

Více informací o zkouškách TKT naleznete na oficiální webové stránce Cambridge English.

Ukázkové testy TKT naleznete ZDE.