Nastavení cookies

Dnešní sleva (22.6.2024) jazykových kurzů

700 Kč

C1 Advanced

C1 Advanced - paper based, Ostrava

Písemná část: 14.5.2024 Ústní část: 15.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 08.04.2024
Výsledky: 12. - 25.6.2024 Certifikáty: cca 8.7.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Ostrava

Písemná část: 16.5.2024 Ústní část: 16.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 06.05.2024
Výsledky: 24. - 30.5.2024 Certifikáty: cca 13.6.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 21.5.2024 Ústní část: 21.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 09.05.2024
Výsledky: 29.5. - 4.6.2024 Certifikáty: cca 21.6.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - paper based, Vsetín

Písemná část: 1.6.2024 Ústní část: 1.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 24.04.2024
Výsledky: 28.6. - 11.7.2024 Certifikáty: cca 24.7.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 5.6.2024 Ústní část: 5.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.05.2024
Výsledky: 3. - 16.7.2024 Certifikáty: cca 29.7.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 13.6.2024 Ústní část: 13.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 02.06.2024
Výsledky: 21. - 28.6.2024 Certifikáty: 12.7.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - paper based, Karviná

Písemná část: 15.6.2024 Ústní část: 15.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 03.05.2024
Výsledky: 12. - 25.7.2024 Certifikáty: cca 7.8.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - paper based, Opava

Písemná část: 15.6.2024 Ústní část: 14.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 07.05.2024
Výsledky: 12. - 25.7.2024 Certifikáty: cca 7.8.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Třinec

Písemná část: 22.6.2024 Ústní část: 22.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 13.06.2024
Výsledky: 2. - 8.7.2024 Certifikáty: cca 19.7.2024
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 25.6.2024 Ústní část: 25.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 12.06.2024
Výsledky: 3. - 9.7.2024 Certifikáty: cca 25.7.2024
Obsazeno
4990 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 25.9.2024 Ústní část: 17. - 26.9.2024 Uzávěrka přihlášek: 16.09.2024
Výsledky: 3. - 9.10.2024 Certifikáty: 24.10.2024
5100 Kč
Objednat

C1 Advanced - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 23.10.2024 Ústní část: 15. - 24.10.2024 Uzávěrka přihlášek: 14.10.2024
Výsledky: 31.10. - 7.11.2024 Certifikáty: 22.11.2024
5100 Kč
Objednat

C1 Advanced

cae.png
 

Jazyková zkouška C1 Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška C1 Advanced právě pro Vás. I když úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná u kandidátů C1 Advanced není tak vysoká jako v případě zkoušky C2 Proficiency, musí kandidáti C1 Advanced prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.

Proč C1 Advanced?

 • Zkouška C1 Advanced testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát C1 Advanced je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.
 • Zkouška C1 Advanced je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu C1 Advanced dokáže využívat angličtinu ve velmi širokém rozsahu – může se aktivně účastnit setkání a diskuzí, dokáže jasně vyjádřit své názory, rozumí složitým textům, mimo jiné obchodní korespondenci a hlášením.
 • C1 Advanced je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu C1 Advanced má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci.
 • C1 Advanced Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Získání certifikátu C1 Advanced Vám v budoucnosti usnadní složení prestižní zkoušky C2 Proficiency.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge Eglish Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je C1 Advanced?

 • C1 Advanced je určena těm, kdo používají angličtinu na pokročilé úrovni
 • C1 Advanced je určena pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška C1 Advanced?

Zkouška C1 Advanced se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
   

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 220-260 slov. Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat z několika možností, např. email/dopis, zprávu z nějaké události, nabídku/návrh či recenzi na dané téma.
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 3: Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. V nahrávkách se objevují různé přízvuky. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků, odhadnout postoje a názory, které projevují postavy z nahrávek. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, přiřazování nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí.  První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený tři ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
Délka: 15 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B2)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky C1 Advanced můžete dosáhnou následujících výsledků:

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

200–210

Grade A

C2

193–199

Grade B

C1

180–192

Grade C

C1

160–179

Level B2

B2

 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

cambridge-english-scale-advanced.jpg

Více informací o zkoušce C1 Advanced ke stažení:

Ukázkový test C1 Advanced
Často kladené otázky ke zkoušce C1 Advanced
C1 Advanced - Informace pro kandidáty
C1 Advanced - Handbook pro učitele
C1 Advanced - Sample Statement of Results
C1 Advanced Understanding your statement of results

Improve your English Checklist

1-999