Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Kdo jsme?

Jazyková škola a zkouškové centrum Cloverleaf

se sídlem: Puchmajerova 489/7, Ostrava-Moravská Ostrava

korespondenční adresa: Dolní 248/31, Ostrava-Zábřeh

kontaktní email: info@cloverleaf.cz

telefon: +420 604 770 077

 

 

Jaké osobní informace a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, přihlášení do kurzu nebo ke zkoušce a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo a informace o platbě. V případě, že představujete firmu, pak dále název, sídlo společnosti a IČ.

 

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Přihlášení do kurzu nebo k jazykové zkoušce
  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu reklamních kampaní
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu a marketingové účely
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. Vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O smazání můžete zažádat telefonicky nebo emailem, kontakty naleznete zde.

 

E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou organizace Cambridge Assessment English v případě přihlášení ke zkoušce Cambridge. V tomto případě budou Vaše osobní informace poskytnuty této organizaci. Zásady zpracování osobních údajů touto organizací naleznete zde.

Komu dále předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání. Našim zpracovatelům jsou vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které požadují příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

 

Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

 

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@cloverleaf.cz a vše společně vyřešíme.

 

Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o kurzech nebo jazykových zkouškách, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete tlačítko pro odhlášení. Jste-li registrovaným uživatelem, můžete si odběr nastavit ve svém profilu.

 

Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.