Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.7.2024) jazykových kurzů

390 Kč

B2 First

B2 First - for Schools, paper based, Zlín

Písemná část: 18.4.2024 Ústní část: 17.4.2024 Uzávěrka přihlášek: 12.03.2024
Výsledky: 17. - 31.5.2024 Certifikáty: cca 13.6.2024
Obsazeno
4750 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Lanškroun

Písemná část: 4.5.2024 Ústní část: 4.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.04.2024
Výsledky: 4. - 17.6.2024 Certifikáty: 28.6.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Ostrava

Písemná část: 7.5.2024 Ústní část: 7.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 26.04.2024
Výsledky: 15. - 21.5.2024 Certifikáty: cca 6.6.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 13.5.2024 Ústní část: 13.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.05.2024
Výsledky: 21. - 27.5.2024 Certifikáty: cca 13.06.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Ostrava

Písemná část: 15.5.2024 Ústní část: 15.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 08.04.2024
Výsledky: 13. - 26.6.2024 Certifikáty: cca 9.7. 2024
Obsazeno
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Karviná

Písemná část: 25.5.2024 Ústní část: 25.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 17.04.2024
Výsledky: 24.6. - 5.7.2024 Certifikáty: cca 18.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Jevíčko

Písemná část: 25.5.2024 Ústní část: 25.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 16.05.2024
Výsledky: 3. - 7.6.2024 Certifikáty: cca 21.6.2024
Obsazeno
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Český Těšín

Písemná část: 1.6.2024 Ústní část: 1.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 23.05.2024
Výsledky: 10. - 17.6.2024 Certifikáty: cca 28.6.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Vsetín

Písemná část: 1.6.2024 Ústní část: 1.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 24.04.2024
Výsledky: 28.6. - 11.7.2024 Certifikáty: cca 24.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 4.6.2024 Ústní část: 4.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 28.04.2024
Výsledky: 2. - 15.7.2024 Certifikáty: cca 26.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 4.6.2024 Ústní část: 4.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 23.05.2024
Výsledky: 13. - 19.6.2024 Certifikáty: cca 8.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 5.6.2024 Ústní část: 5.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.05.2024
Výsledky: 3. - 16.7.2024 Certifikáty: cca 29.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Kadaň

Písemná část: 8.6.2024 Ústní část: 7.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.05.2024
Výsledky: 5. - 18.7.2024 Certifikáty: cca 31.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 10.6.2024 Ústní část: 10.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 29.05.2024
Výsledky: 19. - 26.6.2024 Certifikáty: cca 12.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, paper based, Karviná

Písemná část: 15.6.2024 Ústní část: 15.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 03.05.2024
Výsledky: 12. - 25.7.2024 Certifikáty: cca 7.8.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - paper based, Kroměříž

Písemná část: 15.6.2024 Ústní část: 15.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 07.05.2024
Výsledky: 12. - 25.7.2024 Certifikáty: cca 7.8.2024
Obsazeno
4850 Kč
Objednat

B2 First - paper based, Opava

Písemná část: 15.6.2024 Ústní část: 15.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 07.05.2024
Výsledky: 12. - 25.7.2024 Certifikáty: cca 7.8.2024
Obsazeno
4850 Kč
Objednat

B2 First - for Schools, Digital, Třinec

Písemná část: 22.6.2024 Ústní část: 22.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 13.06.2024
Výsledky: 2. - 8.7.2024 Certifikáty: cca 19.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 24.6.2024 Ústní část: 24.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 12.06.2024
Výsledky: 2. - 8.7.2024 Certifikáty: cca 25.7.2024
4850 Kč
Objednat

B2 First - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 24.9.2024 Ústní část: 16. - 25.9.2024 Uzávěrka přihlášek: 13.09.2024
Výsledky: 2. - 8.10.2024 Certifikáty: 24.10.2024
5000 Kč
Objednat

B2 First - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 22.10.2024 Ústní část: 14. - 23.10.2024 Uzávěrka přihlášek: 11.10.2024
Výsledky: 30.10. - 6.11.2024 Certifikáty: 22.11.2024
5000 Kč
Objednat

B2 First

fce-300x72.png
 

Zkouška B2 First ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky, zkouška B2 First je pro Vás.

Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

Proč Cambridge English: First?

 • Nejpopulárnější jazyková zkouška v České republice
 • Testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti Jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací
 • Certifikát Cambridge English: First svědčí o tom, že ovládáte angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera (především vyžaduje-li Vaše zaměstnání časté kontakty s cizinci). Držitelé certifikátu si poradí i s vedením obchodní korespondence a telefonáty, budou schopni se účastnit školení vedených v angličtině, využívat anglické učebnice a číst články v angličtině.
 • Je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě
 • Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny – získání certifikátu B2 First Vám v budoucnosti usnadní skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti (např. C1 Advanced nebo C2 Proficiency)
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je B2 First?

 • Všem, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni
 • Věk kandidátů není omezen, zkouška je tedy vhodná pro mládež i pro dospělé
 • Dětem a mládeži do 17 let doporučujeme jazykovou zkoušku B2 First for Schools

Co je zkouška "for Schools"?

Zkouška na jazykové úrovni B2 je svým formátem stejná jako zkouška B2 First, obsahem je přizpůsobena dětem a mládeži ve věku 12-17 let. Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.

Z jakých částí se skládá zkouška B2 First / B2 First for Schools?

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
Délka: 1 hodina 15 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

 

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 140-190 slov.
Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat ze tří možností, např. email, dopis, článek do novin, esej, zprávu z nějaké události či recenzi na dané téma.
Délka: 1 hodina 20 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 3: Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků. Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.  
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
Délka: 14 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B1)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky B2 First můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2

160–172

Grade C

B2

140–159

Level B1

B1

 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140.
Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

FCE Scale.jpg

Více informací o zkoušce B2 First ke stažení:

Ukázkový test B2 First
Často kladené otázky ke zkoušce B2 First
B2 First - Informace pro kandidáty
B2 First - Handbook pro učitele
B2 First - Sample Statement of Results
B2 First - Understanding your statement of results

Více informací o zkoušce B2 First for Schools ke stažení:

Ukázkový test B2 First f.s.
Audio k ukázkovému testu
Často kladené otázky ke zkoušce B2 First f.s.
B2 First f.s. - Informace pro kandidáty
B2 First f.s. - Handbook pro učitele
B2 First f.s. -Sample Statement of Results
B2 First f.s. - Understanding your statement of results

1-999