Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Přehled úrovní dle ERR | Cloverleaf

Do studia je možno se pustit v jakémkoliv věku a na jakékoliv úrovni znalosti jazyka. V tomto směru vám ochotně poradíme, případně rádi poskytneme individuální konzultaci. Před zařazením do jakéhokoliv kurzu vás požádáme o vyplnění vstupního rozřazovacího testu, který nám pomůže doporučit vám ten nejvhodnější kurz na správné úrovni. Test je pouze orientační.

Rozřazovací test je vám k dispozici buď online (viz. v pravo) nebo na přihlášce na studijním oddělení. Test má celkem 60 otázek, které se postupně ztěžují, vaše úroveň se hodnotí jako počet správně zodpovězených otázek z celkových 60. Podle počtu bodů je možné stanovit vaši úroveň podle tzv. Evropského referenčního rámce (ERR).
 

Stupeň znalosti jazyka

A0 Začátečníci

  • úplný začátečník, chronický začátečník (v AJ nanejvýš po úroveň seznámení se s minulým časem sloves)

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: 0 – 5 správných odpovědí z 60

A1 Základní znalosti

  • kapacita komunikovat pomocí přímých jednoduchých vět, týkajících se pouze velmi obecných oblastí (v AJ tvoří přelomový bod mezi úrovněmi A1 a A2 první seznámení s předpřítomným časem)

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: cca. 5 – 15 správných odpovědí z 60

A2 Mírně pokročilí

  • dokáže komunikovat v širších souvislostech, umí v omezeném rozsahu vyjádřit své mínění a postoj k věci (v AJ tvoří hranici mezi úrovněmi A2 a B1 standardně první seznámení s předminulým časem)

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: 16 – 25 správných odpovědí z 60

B1 Středně pokročilí

  • spolehlivá komunikace ve většině běžných situací a tematických okruhů.

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: 26 – cca. 39 správných odpovědí z 60

B2 Pokročilí

  • plynulá, přizpůsobivá, vnímavá komunikace
  • kapacita k vyjadřování se i k ne zcela běžným záležitostem

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: cca. 39 – 49 správných odpovědí z 60

C1 Velmi pokročilí

  • stupeň profesionálního lingvisty
  • kapacita pro rychlou práci, schopnost práce s neznámým
  • i odborným materiálem

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: cca. 50 – 55 správných odpovědí z 60

C2 Úroveň rodilých mluvčí

  • vyspělý uživatel

Bodové rozmezí podle rozřazovacího testu: cca. 56 – 60 správných odpovědí z 60