Nastavení cookies

Dnešní sleva (19.4.2024) jazykových kurzů

1000 Kč

Projekty EU | Cloverleaf

Modernizace objektu, exteriéru, učeben a zázemí jazykové školy Cloverleaf včetně rozšíření výukových prostor

Projekt (reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004886) je zaměřen na komplexní rekonstrukci stávajícího objektu jazykové školy včetně přístavby výtahu a nákupu pozemku školní zahrady, čímž se zvýší kapacita jazykové školy. Do nových a revitalizovaných prostorů bude nakoupena ICT technika a nábytek. Cílem projektu je zlepšení infrastruktury k vzdělávání pro žáky, studenty a pedagogy v regionu.

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Další vzdělávání na venkově v Moravskoslezském a Zlínském kraji s Jazykovou školou Cloverleaf míří do svého finále!

Náš vzdělávací projekt s podporou Evropského sociálního fondu (Reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0050) se připravuje na ukončení. Skoro všechny plánované vzdělávací kurzy proběhly. Díky našemu projektu jsme mohli vzdělávat obyvatele obcí napříč Moravskoslezským a Zlínským krajem. Setkali jsme se s velkým množstvím zajímavých osob a navázali jsme i nová přátelství.

Již nyní můžeme říci, že se nám podaří zrealizovat všech 38 vzdělávacích kurzů.

Vzdělávali jsme  v obcích Medlovice, Melč, Ostrožská Lhota, Pozděchov, Želechovice nad Dřevnicí a ve spádové oblasti Starých Těchanovic, kde jsme hostili na našich kurzech i obyvatele z Kružberku, Dolní Lutyně, Podhradí apod.

Naše bezplatné vzdělávání bylo ze strany účastníků hodnoceno pozitivně a jsme rádi, že jsme mohli tato témata přivést přímo do obcích a napomáhat rozvoji našeho venkova.

Naše vzdělávací materiály z oblastí níže budou k dispozici po skončení projektu pro další vzdělávaní osob a rádi se určitě podělíme o naše dojmy z našeho projektu.

- Právního minima
- Finanční a spotřebitelské gramotnosti 
- Základů podnikání
- Počítačových dovedností

Chtěli bychom touto cestou poděkovat o všem účastníkům, dodavatelům i všem nápomocným osobám, které se podíleli na spokojenosti cílové skupiny a bezproblémové realizace našich kurzů.  

 

Naše vzdělávání s Cloverleafem v Olomouckém kraji a Moravskoslezském kraji přivítalo své první účastníky!

Náš druhý vzdělávací projekt s podporou EU (Reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0053) se zaměřuje také na podporu vzdělávání osob v obcích do 2 000 obyvatel. Projektem se snažíme zajistit lepší informovanost a dovednosti ve vybraných oblastech Práva, Podnikání a Počítačů. Chceme podporovat rozvoj našeho venkova a pomáhat při zakládání vlastního podnikání.
 

Náš projekt spolupracuje s obcemi Vřesina, Melč, Přemyslovice a spádové oblasti Starých Těchanovic. Realizujeme kurzy, které napomáhají rozvoji nejenom obyvatel, ale i venkova jako takového.

Naše vzdělávací materiály, které jsme s pomocí EU vytvořili, dáváme k dispozici všem zájemcům, kteří s oblastech níže chtějí dozvědět něco nového.

-       Právní minimum
-       Základy podnikání
-       Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí

V případě zájmu o přihlášení do našich projektů a získání většího množství informací můžete přijít přímo k nám do školy nebo nás kontaktovat na telefon 739 507 837 nebo na email benefit@cloverleaf.cz.

 
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Hrudíková