Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.7.2024) jazykových kurzů

390 Kč

Manažerské vzdělávání

Komplexní firemní vzdělávání vedoucí k rozvoji obecných dovedností účastníků, rozvoji osobnosti, posílení klíčových kompetencí a tím posílení konkurenceschopnosti firmy.
Nabídka pro kontrérní organizaci přizpůsobenou jejím potřebám na základě analýzy vzdělávacích potřeb. Zvolený vzdělávací program může být dle potřeb akreditován MŠMT.
Nabízíme konzultace a asistenci při zpracování projektové žádosti tak, aby zvolený vzdělávací program mohl být financován z fondů EU a pro Vaši společnost tudíž zdarma.
V případě zájmu o odborný seminář týkající se manažerského vzdělávání nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme jakékoliv bližší informace včetně referencí na vyučující lektory a podrobné anotace semináře.
Přejeme Vám úspěšný výběr Vašeho semináře a těšíme se na Vás!

Nabídka vzdělávacích témat:

 • Nabídka vzdělávacích témat:
 • Rozvoj manažerských dovedností a znalostí
 • Efektivní komunikace
 • Přesvědčovací dovednosti
 • Asertivita a zvládání konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Týmová spolupráce
 • Řízení času a delegování
 • Vedení lidí a motivování
 • Řízení a vedení porad
 • Řešení problémů a rozhodování
 • Řízení a vedení změn
 • Stres management
 • Vyjednávání
 • Projektové řízení
 • Psychologicko-profesní rozvoj osobnosti
 • Personální management
 • Efektivní chování na pracovišti
 • Assessment a Development centra
 • Praktická psychologie
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Výklad požadavků ISO
 • Analýzy a registry
 • Management zdrojů
 • Výcvik interních auditorů
 • Práce na PC