Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.5.2024) jazykových kurzů

1000 Kč

ZKOUŠKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ | Cloverleaf

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejprestižnější jazykové kvalifikace. Zkoušky dětem mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí.

Certifikát autorizovaného centra zkoušek Cambridge >>

U zkoušek pro děti a mládež rozlišujeme šest úrovní:

 

Zkoušky Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

Young Learners jsou určeny dětem na základních školách. Jsou velmi populární a oblíbené, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Jen v České republice zkoušky ročně absolvuje několik tisíc žáků. Děti vycházející základní školu by měly mít angličtinu na úrovni A2 dle CEFR - odpovídá zkouškám Young Learners Flyers a  A2 key for Schools.
 

Více informací o zkouškách Young Learners a online přihlášení naleznete ZDE.

 

Zkoušky A2 key, B1 Preliminary, B2 First for Schools

Pro starší děti jsou určeny zkoušky A2 key, B1 Preliminary a B2 First, případně tyto zkoušky ve verzi "for Schools." Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.
 

Více informací o zkouškách A2 key / A2 key for Schools a online přihlášení naleznete ZDE.

Více informací o zkouškách B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools a online přihlášení naleznete ZDE.

Více informací o zkouškách B2 First / B2 First for Schools a online přihlášení naleznete ZDE.

Objednání zkoušek:

Vyberte si příslušnou zkoušku v seznamu vypsaných zkoušek a objednejte si ji tlačítkem „Objednat“. Vyplňte požadované údaje a objednávku odešlete. Objednání zkoušky je závazné. Po objednání zkoušky Vám přijde emailem Rekapitulace přihlášky a pokyny k platbě. Přihlášení ke zkoušce jste teprve v okamžiku, kdy se vaše platba propíše na náš bankovní účet. Objednávat se můžete:

  • není-li zkouška ještě ve stavu „OBSAZENO“,
  • do termínu „Uzávěrka přihlášek“, která je u každé zkoušky uvedena – bez dodatečného poplatku,
  • po termínu „Uzávěrka přihlášek“, která je u každé zkoušky uvedena – s poplatkem za pozdní registraci 800 Kč. Toto je možné nejpozději 3. pracovní den před zkouškou, je-li ještě volná kapacita a jsme-li schopni registraci nejpozději v tento den do systému Cambridge vložit.