Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.5.2024) jazykových kurzů

1000 Kč

A2 Key

A2 Key - for Schools, paper based, Karviná

Písemná část: 13.4.2024 Ústní část: 13.4.2024 Uzávěrka přihlášek: 29.02.2024
Výsledky: 13.5.2024 Certifikáty: cca 7.6..2024
3078 Kč
Objednat

A2 Key - for Schools, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 6.5.2024 Ústní část: 6.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.04.2024
Výsledky: 10.6.2024 Certifikáty: cca 4.7.2024
3180 Kč
Objednat

A2 Key - for Schools, paper based, ZŠ Ostrčilova Ostrava

Písemná část: 11.5.2024 Ústní část: 10.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 02.04.2024
Výsledky: 10.6.2024 Certifikáty: cca 4.07.2024
3180 Kč
Objednat

A2 Key - for Schools, paper based, Ludgeřovice

Písemná část: 20.5.2024 Ústní část: 20.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 14.04.2024
Výsledky: 24.6.2024 Certifikáty: cca 28.7.2024
3180 Kč
Objednat

A2 Key - for Schools, paper based, Ostrava

Písemná část: 23.5.2024 Ústní část: 23.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 14.04.2024
Výsledky: 24.6.2024 Certifikáty: cca 18.7.2024
3180 Kč
Objednat

A2 Key - for Schools, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 11.6.2024 Ústní část: 11.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 05.05.2024
Výsledky: 12.7.2024 Certifikáty: cca 7.08.2024
Obsazeno
3180 Kč
Objednat

A2 Key - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 17.6.2024 Ústní část: 17.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 04.06.2024
Výsledky: 26.6. - 2.7.2024 Certifikáty: cca 19.7.2024
3180 Kč
Objednat

A2 Key / A2 Key for Schools

ket-300x72.png

Zkouška A2 Key ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete ji používat v každodenních situacích v omezeném rozsahu, je zkouška A2 Key právě pro Vás.

Proč A2 Key?

 • Zkouška A2 Key testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • A2 Key Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku A2 Key, seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. B1 Preliminary nebo B2 First).
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je A2 Key?

 • A2 Key je určen těm, kdo používají angličtinu na základní úrovni
 • A2 Key je určen pro mládež i pro dospělé

Co je zkouška "for Schools"?

Zkouška na jazykové úrovni A2 je svým formátem stejná jako zkouška A2 Key, obsahem je přizpůsobena dětem a mládeži ve věku 12-17 let. Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.

Z jakých částí se skládá zkouška A2 Key/A2 Key for schools?

Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami.
Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a píše jednoduchý text o délce zhruba 25 slov. 1 hodina 

Paper 2: Listening

V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu. 30 minut

Paper 3: Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 8-10 minut

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky A2 Key můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

140–150

     A

B1

133–139

    B

A2

120–132

    C

A2

100–119

Level A1

A1

 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní A2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B1) nebo horší (jazykovou úroveň A1). Certifikát A2 Key je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 120. Kandidátům se skóre 100-119 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A1.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

Více informací o zkoušce A2 Key ke stažení

Ukázkový test A2 Key
Často kladené otázky ke zkoušce A2 Key
A2 Key Informace pro kandidáty
A2 Key Handbook pro učitele
Seznam doporučené slovní zásoby ke zkoušce A2 Key
A2 Key Sample Statement of Results
A2 Key Understanding your statement of results
 

Více informací o zkoušce A2 Key for schools:

Ukázkový test A2 Key for schools
Často kladené otázky ke zkoušce A2 Key for schools
A2 Key for schools Informace pro kandidáty
A2 Key for schools Handbook pro učitele
Seznam doporučené slovní zásoby ke zkoušce A2 Key
A2 Key for schools Sample Statement of Results
A2 Key for schools Understanding your statement of results

1-999