Nastavení cookies

Dnešní sleva (22.6.2024) jazykových kurzů

700 Kč

C2 Proficiency

C2 Proficiency - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 07.06.2024 Ústní část: 7.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.05.2024
Výsledky: 5. - 18.7.2024 Certifikáty: cca 31.07.2024
5230 Kč
Objednat

C2 Proficiency - Digital, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 26.9.2024 Ústní část: 18. - 27.9.2024 Uzávěrka přihlášek: 17.09.2024
Výsledky: 4. - 10.10.2024 Certifikáty: 24.10.2024
5350 Kč
Objednat

C2 Proficiency

cpe-300x72.png
 

Zkouška C2 Proficiency ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška C2 Proficiency právě pro Vás.

Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch.

Proč C2 Proficiency?

 • Zkouška C2 Proficiency testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – četbu, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát C2 Proficiency svědčí o tom, že výborně ovládáte angličtinu a můžete studovat na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo můžete výborně využívat angličtinu v práci, ve které je její znalost nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.
 • Zkouška C2 Proficiency je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu C2 Proficiency dokáže výborně využít angličtinu prakticky v každé situaci.
 • C2 Proficiency je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu C2 Proficiency může studovat na vysokých školách s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je C2 Proficiency?

 • C2 Proficiency je určena těm, kdo používají angličtinu na velmi pokročilé úrovni
 • C2 Proficiency je určena pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška C2 Proficiency?

Zkouška C2 Proficiency se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům pocházejícím z různého typu literárních děl, novin, časopisů a neliterárních projevů. Zkoušení by měli prokázat, že plně rozumí čteným textům na úrovni jednotlivých slov, vyjádření, vět a odstavců a také, že plně chápou text jako celek. 
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

Paper 2: Writing
V této části zkoušky je nutné napsat dvě práce o délce 240-280 slov a 280-320 slov. Mohou to být texty jako dopisy, články, hlášení, esej nebo recenze. Zkouškové pokyny upřesňují cíl a adresáta práce. 
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 3: Listening
V této části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých každodenních situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. interview, diskuse, přednášky a rozhovory. Tato část textu ověřuje schopnost vyhledávání nutných informací v mluvených projevech a porozumění postojům a názorům, které vyjadřují postavy v nahrávkách. 
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 4: Speaking
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá rozhovor.Ústní zkouška se skládá ze tří částí: rozhovoru se zkoušejícím, úlohy, ke které je nutná spolupráce dvou zkoušených a individuálních výpovědí – souhrnů se závěrečnou diskuzí. Zkoušející řeší úkoly na základě obdržených ilustrací a textů. 
Délka: 16 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň C1)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky C2 Proficiency můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

220–230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

CPE Scale.jpg

Více informací o zkoušce C2 Proficiency ke stažení:

Ukázkový test C2 Proficiency
Audio k ukázkovému testu
Často kladené otázky ke zkoušce C2 Proficiency
C2 Proficiency - Informace pro kandidáty
C2 Proficiency - Handbook pro učitele
C2 Proficiency - Sample Statement of Results
C2 Proficiency Understanding your statement of results
Improve your English checklist

1-999