Nastavení cookies

Dnešní sleva (22.6.2024) jazykových kurzů

700 Kč

Firemní výuka

 • Docházka lektora přímo na pracoviště klienta
 • Pravidelný rozvrh a počet vyučovacích hodin dle přání klienta
 • Čeští lektoři i rodilí mluvčí
 • Začátečníci až velmi pokročilí
 • Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, čeština pro cizince a další
 • Možnost zpracování dlouhodobých studijních programů zaměstnanců „na klíč“ dle individuálních potřeb klienta
 • Pravidelné, intenzivní i víkendové kurzy
 • Možnost zakončení studia jednou z mezinárodně platných jazykových zkoušek

Jazykové kurzy ve firmách představují komplexní řešení jazykového vzdělávání jednotlivců i firem. Naši lektoři vás v rámci úvodního pohovoru otestují a na základě rozřazovacího testu uchazečům doporučí rozřazení do jednotlivých skupin. Jazyková škola Cloverleaf má bohaté zkušenosti s přípravou krátkodobých kurzů i dlouhodobých studijních programů, které mohou být zakončeny jednou z mezinárodně platných jazykových zkoušek. Všem svým klientům tak nabízíme propracovaný a systematický typ studia na všech úrovních zvládnutí jazyka. Součástí výuky firemních kurzů je pravidelné hodnocení studentů a testování jejich znalostí a důkladná evidence docházky zaměstnanců do výuky.
Naši současní klienti oceňují především velkou pružnost v sestavování časového rozvrhu, což jim umožňuje plně se věnovat studiu. Výuka může probíhat jak v budově naší školy, tak na pracovišti klienta, kam lektor pravidelně dochází. V kurzech vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí, kteří průběžně upravují studijní plán podle vašich aktuálních možností a potřeb. Kurzy mohou být průběžně doplňovány o intenzivní bloky v podobě víkendových kurzů nebo studijních pobytů na některé z našich partnerských škol v zahraničí.

Rádi Vám vypracujeme kompletní nabídku jazykového vzdělávání dle Vašich potřeb. Kontaktujte nás telefonicky (tel. +420 596 633 573-4, +420 604 770 077) nebo emailem na info@cloverleaf.cz.

Jazykové audity
Hlavním smyslem jazykového auditu je přesně stanovit aktuální jazykovou úroveň Vašich zaměstnanců tak, aby bylo možno vypracovat komplexní dlouhodobý program jejich dalšího jazykového vzdělávání. Jazykové audity ocení nejen firmy s větším počtem zaměstnanců, ale také personální oddělení menších firem. Při přijímání nových zaměstnanců vám naši odborníci pomohou přesně zjistit skutečnou jazykovou úroveň jednotlivých uchazečů. Během auditu podstoupí jednotliví uchazeči písemný test i ústní pohovor, jejichž výsledkem je kompletní jazykový profil, který přesně specifikuje aktuální jazykovou úroveň testovaného.

 • Komplexní stanovení aktuální jazykové úrovně vhodné zejména pro firmy s větším počtem zaměstnanců, ale i jednotlivce
 • Vypracování dlouhodobých studijních programů pro zaměstnance
 • Vypracování individuálních studijních plánů

Nabídku jazykového auditu dle Vašich potřeb Vám rádi vypracujeme. Kontaktujte nás telefonicky (tel. +420 596 633 573-4, +420 604 770 077) nebo emailem na info@cloverleaf.cz.