Nastavení cookies

Dnešní sleva (22.6.2024) jazykových kurzů

700 Kč

Zkoušky na počítačích „DIGITAL“

Při plánování zkoušky si může kandidát vybrat formu písemné části zkoušky a to buď klasickou papírovou formu nebo vyplňování testu na počítačích. Počítačová forma zkoušky nese označení DIGITAL.

Zkoušky na počítačích Cambridge English mají stejný obsah, formát a délku trvání jako klasické papírové zkoušky a konají se také prezenčně v místě konání zkoušky. Každý kandidát má k dispozici svůj monitor, klávesnici, myš a sluchátka k vyplnění všech odpovídajících částí zkoušky (Reading & Use of English, Writing, Listening). Ústní část zkoušky Speaking je zcela totožná s papírovou verzí zkoušek, tzn. rozhovor s reálným zkoušejícím ve dvojici s dalším kandidátem. Pro zkoušky na počítačích se používají buď stacionární počítače nebo notebooky. Kandidáti si nemohou donést vlastní počítač. Zkouška probíhá vždy na počítačích připravených v místě konání zkoušky.

Počítačové zkoušky probíhají on-line v reálném čase. Jejich formát byl důkladně prověřen a je kandidáty velmi kladně přijímán. Důkazem tohoto je stále rostoucí popularita počítačových zkoušek.

Certifikát dosažené úrovně u jakékoliv Cambridge zkoušky neobsahuje informaci, zda byla zkouška skládána v papírové nebo počítačové podobě.

Výhody zkoušek na počítačích „DIGITAL“

Zkoušky na počítačích, tzv. DIGITAL, nabízí kandidátům v moderní době počítačů řadu výhod:

Flexibilita a více termínů

Počítačové formy zkoušek nám umožňují pružněji reagovat na vzrůstající poptávku po jazykových zkouškách, jelikož můžeme vypisovat libovolně termíny zkoušek v průběhu celého roku. Počítačová forma zkoušek také umožnila podstatně zkrátit dobu mezi přihlášením a dnem konání zkoušky.

Rychlejší výsledky zkoušek

Výsledky počítačových zkoušek jsou kandidátům k dispozici prostřednictvím systému Results on-line za 1-2 týdny ode dne konání zkoušky. U papírových forem zkoušek tato doba činí 6-9 týdnů.

Snazší vyplnění testu

Výzkum Cambridge English ukázal, že většina kandidátů preferuje skládání zkoušky na počítači, především v částech Writing a Listening. Jedná se hlavně o kandidáty, kteří jsou zvyklí psát na počítači a používat k práci sluchátka. Práce s klávesnicí a myší může být výrazným ulehčením oproti klasické papírové formě. Během poslechové části mají všichni kandidáti sluchátka a mohou si i v průběhu nahrávky upravovat hlasitost. V průběhu testu lze odpovědi vyplňovat v libovolném pořadí a kdykoli je měnit. Na monitoru je stále zobrazen přehled zodpovězených a nezodpovězených otázek. Na obrazovce také uvidíte, kolik času Vám zbývá k dokončení dané části zkoušky, a můžete využívat další pomocné nástroje. Pro složení zkoušky na počítači nejsou zapotřebí žádné zvláštní dovednosti nebo znalosti z oblasti IT technologií či psaní všemi deseti. Počítačové zkoušky mohou skládat osoby s naprosto základními uživatelskými znalostmi počítače.

Jednodušší administrativa

Protože zkoušky na počítačích a jejich administrace probíhají bez použití papíru, je vše mnohem jednodušší. Jednotlivé testy jsou automaticky po jejich skončení stahovány přímo do vysoce zabezpečeného on-line Cambridge systému. Odpadá tak zdlouhavé posílání testů poštou.

 

Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak probíhá zkouška na počítačích:

https://www.youtube.com/watch?v=OW60qczSWBo

Přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi na počítačové zkoušky:

https://www.cambridgeenglish.org/Images/696254-faqs-digital-cambridge-english-qualifications.pdf

 

A2 Key & A2 Key for Schools Digital

Podívejte se na tento video tutoriál, jak vyplňovat zkoušku A2 Key & A2 Key for Schools na počítačích:

https://www.youtube.com/watch?v=vWeDWCNWFaw

 

B1 Preliminary & B1 Preliminary for Schools Digital

Podívejte se na tento video tutoriál, jak vyplňovat zkoušku B1 Preliminary & B1 Preliminary for Schools na počítačích:

https://www.youtube.com/watch?v=i5i8UhsooGI

 

B2 First & B2 First for Schools Digital

Podívejte se na tento video tutoriál, jak vyplňovat zkoušku B2 First & B2 First for Schools na počítačích:

https://www.youtube.com/watch?v=ElX7tZyXF4c

 

C1 Advanced Digital

Podívejte se na tento video tutoriál, jak vyplňovat zkoušku C1 Advanced na počítačích:

https://www.youtube.com/watch?v=vsilaRyLZys

 

C2 Proficiency Digital

Podívejte se na tento video tutoriál, jak vyplňovat zkoušku C2 Proficiency na počítačích:

ttps://www.youtube.com/watch?v=huHP66m4lHY