Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.5.2024) jazykových kurzů

1000 Kč

FAQ | Cloverleaf

Výběr kurzu a jazykové úrovně

Čím se liší jednotlivé kurzy?

Kurzy nabízíme ve všech jazykových úrovních, liší se pouze intenzitou. U přípravných kurzů ke zkouškám se liší typem připravované zkoušky.

 

Kdy lze zvolit kurz s rodilým mluvčím?

U vyšších úrovní (od B1) lze zvolit výuku s rodilým mluvčím.

 

Jak se správně zařadit do příslušného kurzu?

Pro správné a přesné zařazení do odpovídajícího kurzu je nutno vyplnit rozřazovací test (neplatí pro úplné začátečníky) na přihlášce nebo webových stránkách. Počet správných odpovědí je dále nutno nahlásit na studijním oddělení – osobně, emailem nebo telefonicky. Pro co nejpřesnější zařazení doporučujeme osobní konzultaci. Dovolujeme si upozornit, že psaný test bez osobní konzultace má pouze orientační vypovídací hodnotu.

 

Přihlášení

Přihlásit se můžete:

 • Osobně na studijním oddělení
 • Online po rozkliknutí vyvraného typu kurzu
 • E-mailem na info@cloverleaf.cz uveďte prosím osobní údaje, typ kurzu, úroveň, počet bodů v testu, den a čas výuky

U pomaturitního studia je nutno doložit kopii maturitního vysvědčení. Statut studenta získává ten, kdo maturoval ve stejném kalendářním roce, ve kterém nastoupí k pomaturitnímu studiu.

 

Úhrada kurzovného

Kurzovné je možno uhradit následujícími způsoby:

 • V hotovosti nebo platební kartou na studijním oddělení
 • Online platbou (online karta, PaySec, eKonto)
 • Převodem na účet – do poznámky k platbě uveďte jméno studenta, který bude kurz navštěvovat, případně i variabilní symbol (z online přihlášky nebo datum narození ve formátu 01/01/2015), č. účtu: 6290700001/5500
 • Fakturou
 • Spotřebitelským úvěrem
 • Prostřednictvím Benefit+

 

Místo v kurzu student získá až po zaplacení celé částky dle obchodních podmínek. Včasnou rezervaci je možno zajistit složením nevratné zálohy (3.000,-Kč u pomaturitního a denního studia, 2.000,-Kč u kurzů pro veřejnost).

 

Učební materiály

 • Učebnice je možno zakoupit předem nebo v den zahájení výuky přímo v budově naší školy na studijním oddělení za zvýhodněné ceny
 • Učebnice lze platit pouze v hotovosti

 

Zahájení školního roku

 • Pomaturitní studium začíná informativní schůzkou první pracovní den v září
 • Kurzy pro veřejnost začínají zpravidla v posledním týdnu v září účastníkům jednotlivých kurzů pro veřejnost budou zaslány detailní informace k zahájení zpravidla týden před plánovaným začátkem kurzu prostřednictvím emailu.
 • Do neobsazených kurzů je možno se hlásit během celého školního roku za sníženou cenu. Aktuální informace včetně cen získáte na studijním oddělení.

 

Přihlášení ke zkoušce Cambridge English

 • Aktuální termíny zkoušek a online přihlášku ke zkoušce naleznete po rozkliknutí vybraného typu zkoušky (např. B2 First, C1 Advanced aj.).
 • Přihláška ke zkoušce je platná až ke dni úhrady poplatku za zkoušku, který musí být na účet zkouškového centra připsán do konce registračního období
 • Poplatek za zkoušku můžete uhradit hotově na studijním oddělení školy, bankovním převodem nebo online platební kartou
 • Veškeré informace o zkoušce a přesný termín a místo konání zkoušky obdržíte emailem nejpozději týden před zkouškou
 • Výsledky zkoušky jsou k dispozici online. Odkaz na webové stránky Results online včetně přihlašovacího jména a hesla obdržíte emailem ve svém rozpisu zkoušky (Confirmation of Entry) nejpozději týden před zkouškou
 • Certifikáty jsou vydávány osobně na studijním oddělení školy nebo dle předchozí domluvy. Informaci o tom, že jsou certifikáty k dispozici a připravené k vyzvednutí, obdržíte emailem
 • Po skončení registračního období již nelze přihlášku ke zkoušce stornovat ani měnit typ nebo termín zkoušky. V případě, že se ke zkoušce nebudete moci dostavit, informujte nás prosím. Storno zkoušky a případné vrácení 50% poplatku za zkoušku je možné pouze ze závažných zdravotních nebo osobních důvodů a na základě předložení lékařského (či jiného) potvrzení.
 • Další podrobnosti naleznete v Podmínkách registrace

 

Práva a povinnosti školy a studenta

 • Škola si vyhrazuje právo na změnu zahájení nebo zrušení kurzu v závislosti na počtu přihlášených a jejich úrovni. V takovém případě je kurzovné i složená záloha na kurz vrácena v plné výši nebo je studentovi nabídnut jiný kurz.
 • V případě nenastoupení nebo ukončení kurzu ze strany klienta se školné nevrací. Je možné provést výměnu za náhradníka.
 • Další podrobnosti naleznete v Obchodních podmínkách