Dárkové poukazy.jpg KPV.png Pomaturitní studium angličtiny Semináře pro učitele.jpg Dětské kurzy.jpg
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.     Přihlášku je nutno podat osobně na studijním oddělení školy, poštou na adresu školy nebo elektronickou cestou na adrese www.cloverleaf.cz. Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, v němž byly doručeny do kanceláře jazykové školy s tím, že počet míst je limitován kapacitou učeben a vyučujících lektorů. Spolu s přihláškou je nutno uhradit kurzovné.

2.     Podmínkou zařazení do studia je uhrazení celkové ceny kurzu. Klientovi bude umožněno zahájit studium v kurzu po splacení kurzovného v plné výši, nebylo-li rozhodnuto ředitelem školy jinak. Pokud klient nezaplatí plné kurzovné v řádném termínu, ztrácí nárok na umístění v kurzu.

3.     Kurzovné je možné Kurzovné je možno uhradit následujícími způsoby:

·       V hotovosti nebo platební kartou na studijním oddělení (v případě platby kartou účtujeme bankovní poplatek 1,8% z celkové částky)

·       Online platbou (online karta, PaySec, eKonto)

·       Převodem na účet – do poznámky k platbě uveďte jméno studenta, který bude kurz navštěvovat, případně i variabilní symbol (z online přihlášky nebo datum narození ve formátu 01/01/2015), č. účtu: 6290700001/5500

·       Fakturou (v přihlášce vyplňte fakturační údaje – přesný název firmy a IČO)

·       Spotřebitelským úvěrem

4.     Výuka probíhá v souladu s tematickým plánem daného kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut.

5.     Ředitel školy si vyhrazuje právo na změnu zahájení, respektive zrušení kurzu v případě nedostatečného počtu přihlášených. V takovém případě je kurzovné stejně jako složená záloha na kurz vrácena v plné výši.

6.     Klient nemá nárok na snížení kurzovného z důvodu státních svátků a prázdnin. Kurzovné se rovněž nesnižuje z důvodů absence klienta na výuce, na základě změny jeho časových možností. Je možné provést výměnu za náhradníka. U všech kurzů platí režim svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT na daný školní rok.

7.     Škola si vyhrazuje právo změnit místo výuky v rámci města Ostravy.

8.     Škola nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jenž klient utrpí v jejích prostorách.

9.     V ceně kurzovného je zahrnuto školné, fotokopie a závěrečný certifikát o absolvování kurzu. V ceně nejsou zahrnuty učebnice.

10.  Škola nenese finanční ani jinou spoluodpovědnost za výsledek závěrečných zkoušek jakéhokoliv druhu (FCE, CAE atd.).

11.  Pokud chce klient v průběhu školního roku (po zaplacení kurzovného) změnit typ kurzu a přejít do jiné skupiny, má nárok na 1 takovou změnu. Každá další změna typu kurzu bude zpoplatněna administrativním poplatkem 300,- Kč. Pokud klientovi nový typ kurzu nevyhovuje, platí zařazení do původní skupiny dle přihlášky.

12.  Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při podání přihlášky. Na pozdější uplatňování těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit jazykové školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají, klient má možnost si vybrat vždy tu, kterou pro sebe považuje za nejvýhodnější.

13.  U pololetních (20 týdenních kurzů) nastupují klienti do kurzů příslušných úrovní, které byly zahájeny na začátku školního roku.

14.  Veškerá další ustanovení se řídí obchodním zákoníkem České republiky.

bb2.png bb3.png OPVK_rgb.png
Reference

ČEZ, RWE, OKD, UPC, Dalkia, Arcelor Mittal, Autoheller, Bochemie, Český rozhlas, Povodí Odry, Siemens, Vítkovice tours, Severomoravské vodovody a kanalizace, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Vítovické slévarny, ČSOB a mnoho dalších…