Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.7.2024) jazykových kurzů

390 Kč

Young Learners (YLE)

YLE - Starters, paper based, Ostrava

Písemná část: 26.4.2024 Ústní část: 26.4.2024 Uzávěrka přihlášek: 19.03.2024
Výsledky: 29.5.2024 Certifikáty: cca 12.6.2024
1458 Kč
Objednat

YLE - Starters - paper based, Lanškroun

Písemná část: 4.5.2024 Ústní část: 4.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.04.2024
Výsledky: 5.6.2024 Certifikáty: cca 19.6.2024
1560 Kč
Objednat

YLE - Starters - paper based, ZŠ Ostrčilova Ostrava

Písemná část: 11.5.2024 Ústní část: 10.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 02.04.2024
Výsledky: 11.6.2024 Certifikáty: cca 25.6.2024
1458 Kč
Objednat

YLE - Starters, paper based, Ludgeřovice

Písemná část: 20.5.2024 Ústní část: 20.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 18.04.2024
Výsledky: 19.6.2024 Certifikáty: cca 3.7.2024
1560 Kč
Objednat

YLE - Starters, paper based, Brno

Písemná část: 24.5.2024 Ústní část: 24.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 15.04.2024
Výsledky: 25.6.2024 Certifikáty: 9.7.2024
Obsazeno
1560 Kč
Objednat

YLE - Starters, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 19.6.2024 Ústní část: 19.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 16.05.2024
Výsledky: 18.7.2024 Certifikáty: cca 1.8.2024
1560 Kč
Objednat

YLE - Starters - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 21.10.2024 Ústní část: 16. - 26.10.2024 Uzávěrka přihlášek: 20.09.2024
Výsledky: 19.11.2024 Certifikáty: 3.12.2024
1650 Kč
Objednat

YLE - Movers - paper based, Karviná

Písemná část: 13.4.2024 Ústní část: 13.4.2024 Uzávěrka přihlášek: 29.02.2024
Výsledky: 14.5.2024 Certifikáty: cca 28.05.2024
1674 Kč
Objednat

YLE - Movers, paper based, Ostrava

Písemná část: 26.4.2024 Ústní část: 26.4.2024 Uzávěrka přihlášek: 19.03.2024
Výsledky: 29.5.2024 Certifikáty: cca 12.6.2024
1674 Kč
Objednat

YLE - Movers - paper based, Lanškroun

Písemná část: 4.5.2024 Ústní část: 4.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 01.04.2024
Výsledky: 5.6.2024 Certifikáty: cca 19.6.2024
1770 Kč
Objednat

YLE - Movers - paper based, ZŠ Ostrčilova Ostrava

Písemná část: 11.5.2024 Ústní část: 10.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 02.04.2024
Výsledky: 11.6.2024 Certifikáty: cca 25.06.2024
1674 Kč
Objednat

YLE - Movers, paper based, Ludgeřovice

Písemná část: 20.5.2024 Ústní část: 20.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 18.04.2024
Výsledky: 19.6.2024 Certifikáty: cca 3.7. 2024
1770 Kč
Objednat

YLE - Movers, paper based, Brno

Písemná část: 24.5.2024 Ústní část: 24.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 15.04.2024
Výsledky: 25.6.2024 Certifikáty: 9.7.2024
Obsazeno
1770 Kč
Objednat

YLE - Movers, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 19.6.2024 Ústní část: 19.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 16.05.2024
Výsledky: 18.7.2024 Certifikáty: cca 1.8.2024
1770 Kč
Objednat

YLE - Movers - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 21.10.2024 Ústní část: 16. - 26.10.2024 Uzávěrka přihlášek: 20.09.2024
Výsledky: 19.11.2024 Certifikáty: 3.12.2024
1850 Kč
Objednat

YLE - Flyers - paper based, ZŠ Ostrčilova Ostrava

Písemná část: 11.5.2024 Ústní část: 10.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 02.04.2024
Výsledky: 11.6.2024 Certifikáty: cca 25.06.2024
1782 Kč
Objednat

YLE - Flyers, paper based, Kobeřice

Písemná část: 14.5.2024 Ústní část: 14.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 30.04.2024
Výsledky: 13.6.2024 Certifikáty: cca 27.6.2024
1880 Kč
Objednat

YLE - Flyers, paper based, Ludgeřovice

Písemná část: 20.5.2024 Ústní část: 20.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 18.04.2024
Výsledky: 19.6.2024 Certifikáty: cca 3.7.2024
1880 Kč
Objednat

YLE - Flyers, paper based, Brno

Písemná část: 24.5.2024 Ústní část: 24.5.2024 Uzávěrka přihlášek: 15.04.2024
Výsledky: 25.6.2024 Certifikáty: 9.7.2024
1880 Kč
Objednat

YLE - Flyers, paper based, Šenov

Písemná část: 4.6.2024 Ústní část: 4.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 30.04.2024
Výsledky: 03.07.2024 Certifikáty: cca 17.7.2024
Obsazeno
1880 Kč
Objednat

YLE - Flyers, paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 19.6.2024 Ústní část: 19.6.2024 Uzávěrka přihlášek: 16.05.2024
Výsledky: 18.7.2024 Certifikáty: cca 1.8.2024
1880 Kč
Objednat

YLE - Flyers - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 21.10.2024 Ústní část: 16. - 26.10.2024 Uzávěrka přihlášek: 20.09.2024
Výsledky: 19.11.2024 Certifikáty: 3.12.2024
1950 Kč
Objednat

Young Learners Starters, Movers, Flyers – Young Learners English Tests

Jazykové zkoušky Young Learners na úrovních Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers jsou určeny dětem na základních školách. Jsou velmi populární a oblíbené, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Jen v České republice zkoušky ročně absolvuje několik tisíc žáků. 

yle-logo-opice.jpg

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. 

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge Young Learners uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Úrovně náročnosti

Testy Young Learners byly koncipované tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury:

  • Pre A1 Starters – na úrovni začátečník
  • A1 Movers – na úrovni A1
  • A2 Flyers – na úrovni A2

yle-urovne.jpg

Kdo může skládat Young Learners?

Testy Young Learners jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 let. Věk však není striktně omezen, zkoušky mohou skládat mladší i starší děti.

Proč Young Learners?

  • Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům Young Learners a také je rády skládají. Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje a inspiruje.
  • Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge English.
  • Každé dítě, které skládá test Young Learners, dostává certifikát. Z každé ze tří částí testu – poslechu, psaní a čtení, mluvení – je možné získat maximálně 5 terčů (bodů), dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka.
  • Certifikát také motivuje k další práci s angličtinou.

Z jakých částí se skládá zkouška Young Learners?

Zkouška Young Learners se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

  • Čtení a psaní (Reading and Writing)
  • Poslech (Listening)
  • Mluvený projev (Speaking)

Formát zkoušky Pre A1 Starters

Paper Obsah Hodnocení
Listening 
(20 minut) 
4 části/ 20 otázek  maximum 5 erbů
Reading and Writing 
(20 minut) 

5 částí/ 25 otázek 

maximum 5 erbů
Speaking 
(3–5 minut) 
4 části maximum 5 erbů

Formát zkoušky A1 Movers

Paper Obsah Hodnocení
Listening 
(25 minut) 
5 částí/ 25 otázek  maximum 5 erbů 
Reading and Writing 
(30 minut) 

6 částí/ 35 otázek 

maximum 5 erbů
Speaking 
(5–7 minut) 
4 části maximum 5 erbů

Formát zkoušky A2 Flyers

Paper Obsah Hodnocení
Listening 
(25 minut) 
5 částí/ 25 otázek  maximum 5 erbů 
Reading and Writing 
(40 minut) 

7 částí/ 44 otázek 

maximum 5 erbů 
Speaking 
(7–9 minut) 
4 části maximum 5 erbů 

Hodnocení zkoušek Young Learners

Zkoušky Young Learners mají za úkol děti pozitivně motivovat, děti tedy u zkoušek nemůžou „neuspět“. Všechny děti, které se zkoušky zúčastní, obdrží certifikát. Na certifikátu je každá kompetence odměněna počtem erbů. Z každé kompetence je možno získat maximálně 5 erbů, dohromady tedy celkem maximálně 15. Získá-li dítě celkem 10-11 erbů nebo více, může se začít připravovat na další úroveň zkoušky Young Learners.

Více informací o zkouškách Young Learners ke stažení:

Young Learners - Informace pro rodiče
Young Learners - Informace o změně zkoušek v roce 2018
Young Learners - Ukázkové testy
Young Learners - Handbook for teachers 2018

Young Learners Starters:

Starters - Flash Cards
Starters - Flash Cards activities for teachers
Starters - Lesson plans
Starters word list
Starters word list picture book

Young Learners Movers:

Movers - Flash Cards
Movers - Flashcards activities for teachers
Movers - Lesson plans
Movers - word list
Movers - word list picture book

Young Learners Flyers:

Flyers - Flash Cards
Flyers - Flashcards activities for teachers
Flyers - Lesson plans
Flyers - word list
Flyers - word list picture book

1-999