Dárkové poukazy.jpg KPV.png Pomaturitní studium angličtiny Semináře pro učitele.jpg Dětské kurzy.jpg
> Jazykové zkoušky Cambridge > PET Cambridge English Preliminary

PET Cambridge English Preliminary

Zkouška PET na jazykové úrovni B1 je určena všem, kteří dokážou používat angličtinu v každodenních situacích. Varianta zkoušky PET for schools je svým formátem stejná jako zkouška PET, obsahem je přizpůsobena dětem a mládeži ve věku 12-17 let.

Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty Objednat
PET CB* 26.4.2018 26.4.2018 do 12.4.2018 2 750 Kč Cloverleaf Ostrava 11.-18.5.2018 31.5.2018 Objednat
PET 25.5.2018 25.5.2018 do 24.4.2018 2 750 Kč Vsetín / Valašské Meziříčí 25.6.-9.7.2018 19.7.2018 Objednat
PET for schools 26.5.2018 26.5.2018 do 24.4.2018 2 750 Kč ZŠ Ostrčilova Ostrava 25.6.-9.7.2018 19.7.2018 Objednat
PET for schools 6.6.2018 6.6.2018 do 7.5.2018 2 750 Kč PORG Ostrava 4.-18.7.2018 30.7.2018 Objednat
PET 16.6.2018 10.6.2018 do 15.5.2018 2 750 Kč Cloverleaf Ostrava 13.-27.7.2018 9.8.2018 Objednat
PET CB* 28.7.2018 20.-29.7.2018 do 14.7.2018 2 750 Kč Cloverleaf Ostrava 10.-17.8.2018 30.8.2018 Objednat
*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

 

Cambridge English: Preliminary (PET)

pet-300x72.png

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud dokážete požívat angličtinu v každodenních situacích (jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek během setkání), PET je zkouška pro Vás.

Proč PET?

 • PET patří mezi nejoblíbenější zkoušky Cambridge English.
 • PET je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.
 • Zkouška PET ověřuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  PET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku PET, poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. FCE nebo CAE).
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je PET?

 • PET je určen těm, kdo používají angličtinu na středně pokročilé úrovni
 • KET je určen pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška PET?

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):
 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
   

Paper 1: Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu, způsobu, jakým text působí na čtenáře, a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami. Cvičení, která se vyskytují v této často zkoušky, jsou přetvoření vět, reagování na krátké zprávy zahrnující 3 body, psaní neformálního dopisu nebo vyprávění, složeného z cca 100 slov. 1 hodina 30 minut

Paper 2: Listening

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty nebo dialogy. Kandidát by měl nejen porozumět obsahu nahrávky, ale také být schopen poznat postoje a záměry mluvících osob. 35 minut

Paper 3: Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl  být schopen  klást plynule otázky, týkající se jeho  života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 10-12 minut

Jaké hodnocení mohu získat?

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení PET je pevně stanovený potřebný počet bodů:
 • Pass with Merit (První stupeň) = 85-100
 • Pass (Druhý stupeň) = 70-84
 • Council of Europe level A1 (Úroveň Rady Evropy A1) = 45-69
 • Fail (Neúspěšný) = 0-44
Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A2.

Více informací o zkoušce PET 
 
bb2.png bb3.png OPVK_rgb.png
Reference

ČEZ, RWE, OKD, UPC, Dalkia, Arcelor Mittal, Autoheller, Bochemie, Český rozhlas, Povodí Odry, Siemens, Vítkovice tours, Severomoravské vodovody a kanalizace, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Vítovické slévarny, ČSOB a mnoho dalších…