Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Dnešní sleva (4.6.2023) jazykových kurzů

880 Kč

Pro vyhledání nejvhodnějšího kurzu použijte filtry vlevo. Kurz můžete vyhledat podle zaměření, jazykové úrovně, lektora a/nebo dne výuky, který Vám nejvíce vyhovuje.

Pokud si nejste jisti svou jazykovou úrovní, udělejte si rozřazovací test ZDE.

Jazykové kurzy pro veřejnost jsou jednoleté (od září do června).

Nově nabízíme i online kurzy!

Jazykový kurz pro veřejnost, 2x týdně 2 vyuč. hod.

Obecná angličtina
Školní rok:
2023 - 2024
Úroveň:
B2 pokročilý
Délka:
1 rok (září-červen)
Dny:
pondělí+středa
Čas:
16:15 - 17:45
Učebna:
Auckland
Lektor:
český lektor

Kapacita:
12 volných z 12 míst celkem
Původní cena: 11320 Kč
Sleva: 880 Kč

Cena s DPH:
10440 Kč

Detail kurzu
 

Tento typ kurzu je vhodný pro všechny, kteří se chtějí v kratších, ale intenzivních blocích zdokonalit v jazyce. K výraznému zlepšení jazykových dovedností dochází již po několika měsících studia. Kurz probíhá během celého školního roku. Tento typ kurzu je vhodný zejména pro ty, kteří dávají přednost pravidelnosti ve výuce a systematickému opakování učiva.
 

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde
 

Co Vám kurz přinese

  • Rozšíříte si slovní zásobu s důrazem na obraty a fráze opravdu používané v současné angličtině.

  • Zlepšíte si gramatiku a budete schopni ji používat přirozeně v každodenních situacích.

  • Získáte plynulost a spontánnost v ústním projevu.

  • Rapidně si zlepšíte poslechové dovednosti.

  • Budete schopni kompetentně reagovat na různé druhy písemné komunikace.

  • Zlepšíte si orientaci v práci s textem a jeho porozumění.
     

Přihlášení

Do kurzu se můžete přihlásit online kliknutím na tlačítko Objednat nebo osobně na studijním oddělení JŠ Cloverleaf. Po přihlášení Vám bude zaslán potvrzovací mail s údaji o platbě.
 

Termíny registrace

Kurz probíhá od září do června. Přihlásit se je možné i do již probíhajícího kurzu. Nepropásněte také naši letní slevovou akci 100 Happy days, v rámci které můžete získat slevu až 1000 Kč. Více informací o slevové akci 100 Happy days naleznete zde
 

Jazyková úroveň

Kurz probíhá na jazykové úrovni B2 pokročilý, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou jazykovou úroveň zjistíte krátkým rozřazovacím testem, který spustíte zde.
 

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na obecnou angličtinu, přičemž důraz je kladen především na tzv. Cambridge English Corpus, čili slovní zásobu a lexikální a gramatické obraty, které se aktuálně používají v moderní angličtině. Studenti jsou motivováni k tzv. komunikativnímu přístupu, což v praxi znamená, že se snaží využívat angličtinu v nejvyšší možné míře a tím se připravují na skutečné situace v reálném životě.

Kurz je rozdělen do dvou dnů v týdnu vždy po 2 vyučovacích hodinách, celkem tedy 4 vyučovací hodiny týdně. Tento druh kurzu nabízí ideální alternativu pro středně vytížené klienty, pro které je prioritou naučit se anglicky poměrně snadno a rychle, což je dáno ideálním rozložením do dvou dnů v týdnu. Účastníci kurzu si během jednoho roku studia zvýší svou jazykovou úroveň o jeden stupeň v rámci Evropského referenčního rámce jazyků.
 

Struktura kurzu

Každý ze dvou týdenních 90minutových vyučovacích bloků se zaměřuje především na aktivní rozvíjení mluvených, ale také poslechových dovedností, jejichž nedílnou součástí je využívání nových lexikálních i gramatických struktur. Kurz využívá nejaktuálnější učebnice FacetoFace od Cambridge University Press (www.cambridge.cz) nebo English File Third Edition od nakladatelství Oxford University Press. Důraz je kladen především na spontánní a bezprostřední komunikaci a porozumění. Tyto jsou základem každodenních životních situací. Nicméně student zde stejnou měrou rozvíjí také ostatní jazykové dovednosti, čili čtení a porozumění textu a písemný projev. Z tohoto důvodu je samozřejmě přínosné, pokud student vypracovává veškeré domácí úkoly zadané lektorem. Takto je pak možné se v hodině maximálně zaměřit a soustředit na aktivity, které student doma sám procvičit většinou nemůže, tj. mluvení a porozumění nové látce.
 

Průběžné a závěrečné testování

Během kurzu proběhnou dva hlavní testy, pololetní a závěrečný. Jejich cílem je, abyste obdrželi zpětnou vazbu o výsledcích svého studia. Po dohodě s lektorem, je možné testovat častěji.
 

Počet účastníků kurzu

Garantujeme maximální počet 12 účastníků v kurzu. Takto je zajištěna vysoká produktivita studenta, kdy preferujeme komunikativní přístup a konverzaci, ať už formou spolupráce ve dvojicích, skupinách, apod. Je taktéž zajištěná dostatečná zpětná vazba od lektora a individuální přístup.
 

Lektoři

Naši lektoři splňují nejvyšší kritéria jazykového vzdělávání, tzn. vysokoškolské vzdělání a praxi v oboru, jejich angličtina je na minimální úrovni C1. Mnozí jsou certifikovanými examinátory Cambridge a jsou tudíž schopni nabídnout spolehlivé a přesné informace týkající se přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Drtivá většina našich lektorů pobývala ať už pracovně či studijně v zahraničí, kde získali vedle kariérních a osobních zkušeností také autentický přízvuk dané země/oblasti, což je v jazykovém vzdělávání velmi důležité.
 

Učebnice

V kurzu budete používat moderní komunikativní učebnice Face2Face z nakladatelství Cambridge University Press a učebnici English File Third Edition z nakladatelství Oxford University Press. Materiál pro poslechy a mluvení poskytuje nový, neotřelý pohled na univerzální témata, a studenti tak dostávají množství příležitostí procvičit si nově získané vědomosti v rozmanitých konverzačních aktivitách, z nichž mnoho je personalizováno. Učebnice příjemnou metodou provádějí různými situacemi každodenního života. Na těchto tématech je vysvětlena gramatika a studenti mají možnost pochopit její použití v kontextu.

Učebnice Face2Face je založena na tzv. Cambridge English Corpus, to znamená, že využívá témata, slovní zásobu a gramatické obraty, které se v běžné moderní angličtině vyskytují nejčastěji. Nepoužívá zastaralé či dokonce archaicky strojově vymodelované obraty.

Učebnice je možné zakoupit za zvýhodněné ceny přímo ve škole. Cena učebnic není součástí kurzovného.
 

Face2Face.jpg

english-file-third-edition.jpg
 

Doplňkové materiály 

Výuka bude zpestřena řadou doplňkových materiálů, které Vám dodá Váš lektor přímo ve výuce (komunikativní cvičení, gramatická cvičení apod.). Lektor například vybere článek z webových stránek www.newsinlevels.com, kde si pomocí krátkých videí procvičíte poslech, slovní zásobu i čtení. Jinými doplňkovými materiály mohou být gramatická cvičení z www.usingenglish.com nebo www.myenglishpages.com.

Důraz na používání doplňkových materiálů je kladen hlavně v případě, že student má zájem se intenzivně jazykově vzdělávat i nad rámec kurzu a povinností vyplývajících ze zadávání domácích úkolů.
 

Knihovna

Jako účastníci kurzu můžete zdarma využívat knihovnu jazykové školy Cloverleaf, kde najdete knihy s gramatickými cvičeními např. Murhpy: English Grammar in Use ve všech úrovních, stejně jako populární knihy v plné i zjednodušené formě. Většina těchto knih je opatřena také doplňkovými aktivitami k četbě, takže si cíleně a řízeně zlepšujete gramatiku i slovní zásobu. Navíc jsou některé z těchto knih vybaveny CD, takže si můžete knihu pouštět např. při jízdě v autě či na dovolené při opalování a tímto si významně zlepšit své poslechové dovednosti.
 

K doplňkovému samostudiu

Pokud máte chuť, náladu a čas se dále vzdělávat a zlepšovat v rámci samostudia, doporučujeme vám několik ověřených stránek, kde se můžete přiučit nové slovní zásobě, gramatice či si své stávající znalosti otestovat. Je možné si taktéž procvičit poslech, porozumění textu či dozvědět se víc o kultuře, historii, geografii a jiných zajímavostech anglofonních zemí, např.: www.newsinlevels.comwww.helpforenglish.comwww.englishexercises.org