Dárkové poukazy.jpg KPV.png Pomaturitní studium angličtiny Semináře pro učitele.jpg Dětské kurzy.jpg
> Jazykové kurzy > Jazykové kurzy pro veřejnost

Jazykové kurzy pro veřejnost

Standardní

Výuka v těchto kurzech probíhá od září do června v rozsahu od 2 do 8 vyučovacích hodin týdně. Kurzy jsou rozděleny do jednotlivých úrovní a jsou vedeny kvalifikovanými českými i zahraničními lektory. Jejich výhodou je práce v malých skupinkách (max. 12 účastníků, průměr 8), čímž je mimo jíné zajištěna maximální kvalita a intenzita výuky. Obsah i tempo výuky jsou lektorem aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům dané skupiny.

Intenzivní

Speciální typ kurzů zpracovaný pro ty studující, kteří si mohou dovolit věnovat studiu více času a maximálně tím navýšit efektivitu studia, při podstatném zkrácení celkové doby, kterou je nutno věnovat zvládnutí určitého objemu studované látky. Vzhledem k počtu zvládnutých vyučovacích hodin za jeden akademický rok se jedná o nejefektivnější formu výuky s dlouhodobě nejlepšími výsledky.

Kurzy k objednání

Každý kurz je primárně nabízen v angličtině. Jsme ale schopni zajistit kurz v jakémkoli jazyce. Stačí v průběhu objednávky uvést, o jaký jazyk máte zájem.

1×2 vh/týden, český lektor

Kurz se zaměřuje na všeobecnou angličtinu s důrazem na mluvení a poslech, ale bude obsahovat také základní gramatiku. Představuje minimální výuku zaručující udržení a mírné prohloubení znalostí jazyka. Kurz je vhodný pro osoby, které již dosáhly požadované jazykové úrovně a chtějí si svou znalost udržet, osvěžit nebo mírně vylepšit. Vhodný je také pro časově vytížené klienty, kteří nechtějí ztratit kontakt s jazykem.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 16:15-17:45 nebo 17:45-19:15Rozsah: 1x2 vh / týden
Úroveň: od úrovně A0

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 5 750 Kč Více o kurzu

1×2 vh/týden, rodilý mluvčí

Kurz zaměřující se na konverzaci a prohloubení slovní zásoby, je ideální volbou pro osoby, které již požadované jazykové úrovně dosáhly a mají zájem o procvičení a osvěžení svých znalostí. Důraz bude kladen na procvičování praktických situací ze života a na schopnost porozumět rodilým mluvčím a domluvit se v zahraničí.

Trvání kurzu: jednoletýDen: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 16:15-17:45 nebo 17:45-19:15Rozsah: 1x2 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 6 750 Kč Více o kurzu

1×3 vh/týden, český lektor

Kurz je kompromisem mezi intenzivním a udržovacím kurzem a je oblíbený především u osob časově zaneprázdněných, které se však chtějí ve svých znalostech posunout kupředu. Kurz obsahuje všechny aspekty jazyka včetně gramatiky s důrazem na mluvení, poslech a procvičování praktických situací. Tři hodiny týdně zaručují prostor na konverzaci a upevnění nabytého učiva. Kurz je ideální volbou pro osoby, které nemohou zvolit intenzivnější formu výuky.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 17:00-19:15Rozsah: 1x3 vh / týden
Úroveň: od úrovně A0

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 7 250 Kč Více o kurzu

1×3 vh/týden, rodilý mluvčí

Kurz je vhodný především pro ty, kteří již mají gramatické základy. Hlavním cílem je zdokonalení se v konverzaci a důkladné procvičení praktických situací z každodenního života. Aby však bylo zaručeno prohloubení celkových znalostí jazyka, kurz neopomíjí ani ostatní aspekty jazykové výuky (poslech, čtení, psaní, základní gramatika na dané úrovni), takže celkově dojde k prohloubení a upevnění znalostí. Kurz je vhodný především pro ty, kteří již mají základy, ale potřebují se rozmluvit. Výuka v tomto typu kurzu je vedena rodilým mluvčím.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 17:00-19:15Rozsah: 1x3 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 8 750 Kč Více o kurzu

2×2 vh/týden, český lektor

Tento typ kurzu je vhodný pro všechny, kteří se chtějí v kratších, ale intenzivních blocích zdokonalit v jazyce. K výraznému zlepšení jazykových dovedností dochází již po několika měsících studia. Kurz probíhá během celého školního roku a je rozdělen do několika úrovní. Tento typ kurzu je vhodný zejména pro ty, kteří dávají přednost pravidelnosti ve výuce a systematickému opakování učiva.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Dopolední výuka: pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek, Odpolední výuka: pondělí a středa
Hodina: 8:00-9:30; 16:15-17:45 nebo 17:45-19:15Rozsah: 2x2 vh / týden
Úroveň: od úrovně A0

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 7 750 Kč Více o kurzu

2×2 vh/týden, rodilý mluvčí

Tento typ kurzu je vhodný pro všechny, kteří se chtějí v kratších, ale intenzivních blocích zdokonalit v jazyce. Jedná se o velmi efektivní způsob výuky a k výraznému zlepšení jazykových dovedností dochází již po několika měsících studia. Výuka je vedena rodilým mluvčím.  Kurz je rozdělen do několika úrovní a je vhodný zejména pro ty, kteří dávají přednost pravidelnosti ve výuce a systematickému opakování učiva.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Dopolední výuka: pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek, Odpolední výuka: pondělí a středa
Hodina: 8:00-9:30; 16:15-17:45 nebo 17:45-19:15Rozsah: 2x2 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 9 750 Kč Více o kurzu

Intenzivní kurz: 1×4 vh/týden, český lektor

Efektivní kurz zaručující dostatečnou intenzitu pro pokrok a zároveň šetřící váš čas. V intenzívním čtyřhodinovém bloku je dostatek prostoru pro teorii i praxi a velký důraz je kladen na komunikaci. V rámci kurzu jsou procvičovány všechny dovednosti – četba, poslech, písemný projev a především mluvení, což znamená, že je svou formou vhodný pro studenty na všech jazykových úrovních.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Dopolední výuka: čtvrtek nebo pátek: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 8:00-11:15 nebo 13:15-16:30Rozsah: 1x4 vh / týden
Úroveň: od úrovně A0

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 7 750 Kč Více o kurzu

Intenzivní kurz: 1×4 vh/týden, rodilý mluvčí

Efektivní kurz pod vedením rodilého mluvčího zaručující dostatečnou intenzitu pro pokrok a zároveň šetřící Váš čas. V intenzívní čtyřhodinovém bloku je dostatek prostoru ponořit se do anglicky mluvícího prostředí, seznámit se s teoretickými i praktickými aspekty jazyka a především konverzovat. V rámci kurzu jsou procvičovány všechny dovednosti – četba, poslech, písemný projev, ale hlavní důraz je kladen na mluvení a poslech. Kurz je vhodný pro studenty od úrovně B1.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Dopolední výuka: čtvrtek nebo pátek: Odpolední výuka: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 8:00-11:15 nebo 13:15-16:30Rozsah: 1x4 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 9 750 Kč Více o kurzu

Intenzivní kurz: 1×8 vh/týden, český lektor

Dlouhodobě nejefektivnější typ kurzu pro veřejnost! Největší výhodou tohoto kurzu je jeho značná intenzita, umožňující velmi důkladné procvičování všech čtyř základních jazykových dovedností – četby, poslechu, písemného i mluveného projevu. Studenti jsou velmi motivováni díky tomu, že jejich studijní výsledky se rychle projevují. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Jeden den v týdnu od pondělí do čtvrtku
Hodina: 8:00-15:30Rozsah: 1x8 vh / týden
Úroveň: od úrovně A0

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 13 750 Kč Více o kurzu

Intenzivní kurz: 1×8 vh/týden, rodilý mluvčí

Intenzivní kurz pod vedením rodilého mluvčího je nejlepším řešením pro ty, kteří mají již solidní základy anglického jazyka, ale chtějí se v krátkém časovém úseku jednoho školního roku naučit dobře zvládat komunikaci s rodilými mluvčími a domluvit se v zahraničí. Kurz se zaměřuje na všechny jazykové aspekty včetně základní gramatiky. Důraz bude kladen na mluvení a poslech a obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Díky dostatečné hodinové dotaci je dokonalé procvičení učiva a prostor pro konverzaci účastníků zaručen. Kurz je veden rodilým mluvčím.

Trvání kurzu: JednoletýDen: Jeden den v týdnu od pondělí do čtvrtku
Hodina: 8:00-15:30Rozsah: 1x8 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 15 250 Kč Více o kurzu

Obchodní angličtina

Program studia je již od počátku směřován k absolvování mezinárodně uznávané zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC). V rámci kurzu se seznámíte s celou řadou obchodních témat, výrazně si rozšíříte slovní zásobu, zlepšíte si konverzační dovednosti a důkladně si nacvičíte formát zkoušky. Kurz je vhodný pro manažery, obchodníky, podnikatele, ale také pro studenty, kteří mají zájem o studium na ekonomických a obchodních vysokých školách. Minimální úroveň pro přijetí do kurzu je B1.

Trvání kurzu: jednoletýDen: pondělí
Hodina: 17:00-19:15Rozsah: 1x3 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde.

Cena 8 750 Kč Více o kurzu

Technická angličtina: 1×3 vh/týden, český lektor

Kurz je určen pro studenty, jejichž angličtina již je na úrovni B1, a kteří mají zájem rozšířit si slovní zásobu na poli technické angličtiny. Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům základní znalosti potřebné pro efektivní práci v technické oblasti. Konkrétní náplň kurzu je upřesněna po analýze potřeb přihlášených účastníků.

Trvání kurzu: JednoletýDen: úterý nebo čtvrtek
Hodina: 17:00-19:15Rozsah: 1x3 vh / týden
Úroveň: od úrovně B1

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde

Cena 7 750 Kč Více o kurzu

1-20
bb2.png bb3.png OPVK_rgb.png
Reference

ČEZ, RWE, OKD, UPC, Dalkia, Arcelor Mittal, Autoheller, Bochemie, Český rozhlas, Povodí Odry, Siemens, Vítkovice tours, Severomoravské vodovody a kanalizace, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Vítovické slévarny, ČSOB a mnoho dalších…