Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Teddy Eddie

Edu Bears je moderní vzdělávací řešení pro děti. Naší vlajkovou lodí je licencovaná metoda Teddy Eddie, kterou otestovalo na 200 školách po celém Polsku více než 12 000 studentů a nabízí ambiciózní angličtinu pro děti ve věku 2-7 let. Eddieho starší bratr nebo naše vycházející hvězda Savvy Ed je metoda výuky angličtiny pokročilým dětem, ale stále velmi mladá, ve věku 7-10 let.

přejít na popis úrovní Teddy Eddie

Charakteristika metody Teddy Eddie:

 • pružná, protože uspokojuje potřeby dětí různých věkových skupin (od 2 do 7 let věku) a zároveň různých jazykových úrovní
 • přátelská, protože děti se učí formou hry
 • ambiciózní, protože využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější fráze a texty
 • zaměřena na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním
 • zábavná, protože se umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor
 • napodobující přirozené osvojování jazyka v rámci možností nabízených prostředím třídy a ohraničeném časovém rozsahu
 • skutečně komunikativní
 • víceúrovňová: zaručuje jazykový rozvoj, plynulý přechod do vyšších úrovní, i co se týče budoucího pokračování v jazykovém vzdělání
 • bohatá na přípravné materiály jak pro učitele, tak pro studenty
 • vstřícná k rodičům: obsahuje průvodce pro rodiče a poskytuje průběžné informace o obsahu kurzu a také zpětnou vazbu k pokrokům dítěte

Důvody, proč je důležité učit malé děti cizí jazyk.

CELKOVÝ ROZVOJ

 • studium cizího jazyka napomáhá rozvoji strategie učení a má pozitivní vliv na kognitivní vývoj dítěte
 • rozšiřuje dětské obzory a utváří jejich sociální a kulturní povědomí
 • efektivně procvičuje paměť
 • jazyková výuka dětí předškolního věku probíhá prostřednictvím her, čímž se studium stává zábavným a nenásilným (tohoto lze v pozdějším věku dosáhnout jen těžce)

JAZYKOVÝ ROZVOJ

 • mladší děti si dokáží osvojit fonologii (výslovnost) nového jazyka mnohem snadněji Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou schopny si osvojit přirozenou anglickou výslovnost i intonaci, což podpoří rozvoj jejich dovedností poslechu s porozuměním
 • děti předškolního věku se stále ještě učí svůj mateřský jazyk a studium dvou jazyků (mateřského a cizího) zároveň je přínosné v tom, že rozšiřuje jejich jazykové povědomí a také podporuje rozvoj obou mozkových hemisfér
 • čím starší student, tím náročnější je pro něj osvojit si dovednost poslechu s porozuměním. Naopak děti předškolního věku jsou schopny si zvyknout na zvuk cizího jazyka relativně rychle a bez většího úsilí se naučí porozumět anglicky mluvícímu učiteli

PŘÍNOS KOMUNIKACE

 • děti si velmi rychle uvědomí, že anglický jazyk slouží k dorozumívání, a proto ho nevnímají jako nepřirozený
 • přirozená potřeba komunikovat pomáhá dětem s vyjadřováním v cizím jazyce, aniž by se styděly
 • mladší děti jsou mnohem méně plaché a nejisté než starší studenti, což má za výhodu to, že se nestydí za své chyby během komunikace, chtějí se hlavně dorozumět
 • dětem nevadí, když se setkají s neznámými slovy či frázemi (samozřejmě za předpokladu, že rozumí podstatě informace). Jsou na to zvyklé, jelikož se stále ještě učí svůj mateřský jazyk. U starších studentů se již tato strategie takto přirozeně nevyskytuje.

REALITA STUDIA CIZÍHO JAZYKA

 • když vezmeme v úvahu časové možnosti, které dítě může věnovat studiu cizího jazyka (většinou dvě lekce týdne), čím dříve začneme, tím více času dáváme dítěti na osvojení si tohoto jazyka a dosažení vyššího stupně plynulosti
 • díky zábavné formě vedení výuky vnímají děti angličtinu pozitivně a často se také stane jejich oblíbeným školním předmětem Podporuje to jejich vnitřní motivaci a garantuje lepší celkové výsledky během dalšího studia
 • děti předškolního věku se ještě nemusí zaobírat vzdělávacím systémem nebo tím, že angličtina bude jedním z vyučovacích předmětů ve škole, kde známky často hrají větší roli než znalosti. Tím pádem je pro děti nejdůležitějším cílem dorozumět se, čímž se studium stává více spontánní a přirozené.

Úrovně kurzů Teddy Eddie

Úrovně Teddy Eddie Úrovně Teddy Eddie Úrovně Teddy Eddie Teddy Eddie School Teddy Eddie ABC Teddy Eddie Standard Teddy Eddie Play Teddy Eddie Mini Teddy Eddie School Teddy Eddie ABC Teddy Eddie Standard Teddy Eddie Play Teddy Eddie Mini

Teddy Eddie MINI

Děti začínají reagovat na povely v angličtině a učí se první věty, písničky a povídky v cizím jazyce.

Zobrazit kurz

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  2-3 let
 • lekce: 35 minut 1x týdně
 • velikost skupiny: max. 8 studentů

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • certifikát a dárek na konci školního roku

Teddy Eddie PLAY

Děti se učí písničky a básničky; naučí se 100 slov, každé z nich jako součást věty. Na otázky v angličtině začínají odpovídat anglicky a dokážou převyprávět jednoduchou povídku (s pomocí lektora).

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  3-4 roky
 • lekce: 35 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • tajné nálepky Secret Stickers
 • certifikát a dárek na konci školního roku

Teddy Eddie STANDARD

Děti se začínají dorozumívat v angličtině. Napodobují děje povídek a každodenních situací a hrají hry v angličtině. Učí se stovky slov ve větách užitých v různém kontextu.

Zobrazit kurz

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  4-5 let
 • lekce: 35 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku

Teddy Eddie ABC

Děti mluví v celých větách, umějí převyprávět povídky a jsou schopny se dorozumět použitím jednoduchých anglických frází. Začínají také číst v angličtině – na začátku pouze slova a později celé věty.

Zobrazit kurz

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:5-6 let
 • lekce: 45 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku

Teddy Eddie SCHOOL

Během konverzace děti používají celé věty, dokáží převyprávět povídky a začínají komunikovat v běžných situacích. Učí se velké množství slovíček, vět and frází a začínají je spontánně používat i mimo třídu. Sami si přečtou své první nápisy v angličtině!

Zobrazit kurz

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  6-7 let
 • lekce: 45 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů

Studentská sada:

 • učebnice
 • cvičebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku