Dárkové poukazy.jpg KPV.png Pomaturitní studium angličtiny Semináře pro učitele.jpg Dětské kurzy.jpg
> Vzdělávání pedagogů > Šablony

Šablony

Jazykové kurzy pro pedagogy

Aktuálně nabízíme jazykové kurzy pro pedagogy akreditované v systému DVPP a využitelné z tzv. Šablon.

Jazykové kurzy jsou zaměřené na obecný jazyk a určené všem pedagogům na minimální jazykové úrovni A2 (mírně pokročilí). Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení a zdokonalení všech jazykových kompetencí: gramatika a slovní zásoba, psaný projev, porozumění slyšenému a psanému textu, ale především na zlepšení mluveného projevu. Výuková metoda je založena na nejnovějších principech komunikativní výuky cizího jazyka. Hlavním cílem jsou praktické jazykové dovednosti jednotlivých kandidátů ve všech částech jazykového vzdělávání.

Cílem vzdělávání je rozvíjení komunikativních dovedností studentů s důrazem na schopnost pohotově a věcně reagovat, schopnost naslouchat a ptát se na doplňující otázky, pracovat v teamu, správná aplikace funkčních frází (souhlasu, nesouhlasu, argumentace, přesvědčování) v každodenních situacích a při diskusi. Cílem kurzu je, aby si absolventi odnášeli živé jazykové znalosti, které jsou schopni při své profesní činnosti a v zahraničí uplatnit. Naučili se komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže mohou normálně konverzovat s rodilými mluvčími. Účastníci by měli být schopni aplikovat svoje znalosti a aktivně se účastnit diskuze ve známém kontextu. Kurz bude zakončen certifikátem na dané jazykové úrovni.

 

Forma kurzů:

 • prezenční
 • v prostorách jazykové školy Cloverleaf nebo "na míru" dle přání školy
 • výuka probíhá dle vzorových zásad komunikativní metody výuky

 

Přínosy pro učitele:

 • rozšíření slovní zásoby
 • lepší a přesnější vyjadřování
 • zvýšení úrovně znalosti gramatických vazeb se zaměřením na jejich praktické využití
 • zdokonalení písemného projevu a komunikace
 • lepší porozumění mluvenému slovu, při poslechu lepší schopnost rozlišovat důležité informace
 • pokrok ve výslovnost a intonaci
 • porozumění psanému textu a a zdokonalení se v práci s textem

 

Varianty kurzů:

 • Jazykové kurzy v celkové hodinové dotaci 80 hodin na jazykové úrovni A2/B1/B2/C1+C2
 • Jazykové kurzy v celkové hodinové dotaci 56 hodin na jazykové úrovni A2/B1/B2/C1+C2
 • Jazykové kurzy v celkové hodinové dotaci 32 hodin na jazykové úrovni A2/B1/B2/C1+C2
 • Jazykové kurzy v celkové hodinové dotaci 16 hodin na jazykové úrovni A2/B1/B2/C1+C2

 

V případě zájmu o akreditované jazykové kurzy nás prosím kontaktujte emailem na info@cloverleaf. Rádi Vám připravíme individuální nabídku pro vaši školu.

 

 

bb2.png bb3.png OPVK_rgb.png
Reference

ČEZ, RWE, OKD, UPC, Dalkia, Arcelor Mittal, Autoheller, Bochemie, Český rozhlas, Povodí Odry, Siemens, Vítkovice tours, Severomoravské vodovody a kanalizace, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Vítovické slévarny, ČSOB a mnoho dalších…