Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Dnešní sleva (23.8.2019) jazykových kurzů

90 Kč

Přípravný kurz na státní maturitu, 1x týdně 2 vyuč. hod.

Příprava na maturitu
Školní rok:
2018 - 2019
Úroveň:
B1 mírně pokročilý
Délka:
Září-Duben (40 VH)
Dny:
pondělí
Čas:
15:15 - 16:45
Učebna:
Wellington
Lektor:
český lektor

poslední volná místa
Kapacita:
4 volné z 12 míst celkem
Cena s DPH
4450 Kč

Detail kurzu

Tento přípravný kurz je určen studentům maturitních ročníků středních škol, kteří budou skládat státní maturitní zkoušku z anglického jazyka. Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností potřebných k úspěšnému složení všech částí maturity z anglického jazyka. Osvojíte si nejen gramatiku a slovní zásobu, ale také nezbytné techniky a strategie pro jednotlivé části maturitní zkoušky. Náplní kurzu budou všechny tři části maturity: didaktický test, ústní zkouška a písemná práce. V rámci kurzu budete mít příležitost vyzkoušet si několik maturitních testů s vyhodnocením.
 

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde
 

Kurz je zaměřen na rozvoj všech dovedností:

  • Čtení

Studenti si procvičí „skenování textu“ a schopnost pochopit jeho hlavní myšlenku, porozumět popisu událostí, jednoduchým návodům, předpisům, atd. Naučí se vyhledat v textu konkrétní informaci a odhadnout význam neznámého slova z kontextu.
 

  • Jazyková kompetence

Studenti si procvičí gramatiku ze střední školy a pečlivě vybrané cvičení jim pomohou se systematizací svých znalostí gramatiky. Budou se věnovat všem typům úloh (např. výběr odpovědi pravda x nepravda, přiřazování odpovědí, výběr správné odpovědi z několika možných), a dostanou praktické rady, jak mají při zkoušce postupovat.
 

  • Poslech

Studenti si budou procvičovat schopnost pochopit hlavní myšlenku nebo záměr/ názor mluvčího.
 

  • Ústní zkouška

Studenti se zaměří na následující oblasti klíčové pro úspěšné složení ústní zkoušky:
- schopnost pohotově a správně reagovat na kladené otázky
- schopnost samostatného projevu na dané téma
- interakce – tj. umět zahájit, udržet či ukončit konverzaci
- umět argumentovat a být schopen vyjádřit a obhájit svůj názor a přijmout názor druhých, umět druhé vyzvat k tomu, aby vyjádřili svůj názor, atd.
- jazyk pro popis a porovnávání obrázků.
 

  • Písemná práce

Studenti se připraví na obě části testu, procvičí strukturu (layout) jednotlivých typů (dopis, email, zpráva, popis, vzkaz, návod, článek) a naučí se jazykové prostředky typické pro tyto útvary. Budou schopni písemnou formou např. vyjádřit své myšlenky, osobní pocity, porovnat různé alternativy, shrnout či využít předložené informace, popsat zážitek, cestu, obavy, vyžádat si informace, atd. Procvičí si také užití jazykových prostředků při psaní, např. pro vyjádření posloupnosti a hierarchii svých argumentů/ názorů, jazyk pro srovnání výhod a nevýhod, pro shrnutí, atd. Důraz se bude také klást na rozlišení formálního a neformálního jazyka a adekvátnost jejich použití v závislosti na požadovaném textu.