Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Dnešní sleva (4.6.2023) jazykových kurzů

880 Kč

Je určeno absolventům středních škol, kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v témže kalendářním roce, ve kterém nastupují na pomaturitní studium. Velmi intenzivní kurz určený studentům na všech jazykových úrovních.

Pokud si nejste jisti svou jazykovou úrovní, udělejte si rozřazovací test ZDE.

Pomaturitní studium probíhá 4 vyučovací hodiny denně po celý akademický rok vždy od září do června a hlavním cílem programu je složení mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky, která je již v ceně kurzu.

Pomaturitní studium, 5x týdně 4 vyuč. hod.

Příprava na C1 Advanced se zkouškou
Školní rok:
2023 - 2024
Úroveň:
C1 velmi pokročilý
Délka:
1 rok (září-červen)
Dny:
po, út, st, čt, pá
Čas:
08:00 - 11:15
Učebna:
New York
Lektor:
český lektor nebo rodilý mluvčí
Předpokládaný termín zkoušky:
červen 2024

Kapacita:
12 volných z 18 míst celkem
Původní cena: 22950 Kč
Sleva: 880 Kč

Cena s DPH:
22070 Kč

Detail kurzu

Pomaturitní studium probíhá ve třídách, kde jsou studenti rozděleni podle jazykové úrovně odpovídající směrnicím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tento kurz konkrétně probíhá na úrovni B2+ pokročilý II. a připravuje studenty na složení Cambridge zkoušky C1 Advanced.
Výstupem kurzu je tedy nejenom vysvědčení jazykové školy Cloverleaf, kde bude uvedena Vaše dosažená jazyková úroveň, ale zejména celosvětově uznávaný certifikát Cambridge English.

Na základě kvality tohoto výukového programu byla jazyková škola Cloverleaf Ltd. zařazena do vyhlášky č. 19/2014 Sb. Studentům je tak během celého roku zajištěno zdravotní pojištění včetně sociálních přídavků na děti.


Co Vám studium přinese

  • V prvním pololetí intenzivní práci na všech aspektech obecné angličtiny: slovní zásobě, gramatice, čtení, psaní, poslechu, mluvení.

  • V druhé polovině školního roku zaměření na úspěšně složení Cambridge zkoušky C1 Advanced, každodenní přípravu na požadované dovednosti a typy cvičení, které jsou v této Cambridge zkoušce obsaženy.

  • Zvýšení jazykové úrovně.

  • Zlepšení všech jazykových dovednosti, zejména vyjadřování - v pomaturitních kurzech klademe důraz na výuku pouze v anglickém jazyce podle nejmodernějších metod.

  • Status studenta a všechny výhody s ním spojené.

 

Přihlášení

Do kurzu se můžete přihlásit online kliknutím na tlačítko Objednat nebo osobně na studijním oddělení JŠ Cloverleaf. Po přihlášení Vám bude zaslán potvrzovací mail s údaji o platbě.
 

Termíny registrace

Studium probíhá od září do června. Přihlásit se je možné i do již probíhajícího kurzu. Nepropásněte také naši letní slevovou akci 100 Happy days, v rámci které můžete získat slevu až 1000 Kč. Více informací o slevové akci 100 Happy days naleznete zde.

V případě nesložení maturitní zkoušky nebo přijetí na vysokou školu budeme, po doložení potvrzení těchto skutečností, vracet 95% zaplacené částky (5% činí manipulační/ storno poplatek).

 

Jazyková úroveň

Studium probíhá ve třídě zaměřující se na jazykovou úroveň B2+ pokročilý II., podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou jazykovou úroveň zjistíte krátkým rozřazovacím testem, který spustíte zde.
 

Obsah studia

V prvním pololetí se budete intenzivně věnovat všem aspektům obecné angličtiny: slovní zásobě, gramatice, čtení, psaní, poslechu, mluvení. V druhé polovině školního roku se zaměříte na složení Cambridge zkoušky C1 Advanced, kdy se budete denně věnovat všem požadovaným dovednostem a typům cvičení, které jsou ve Cambridge zkouškách obsaženy.
 

Struktura studia

Výuka probíhá denně mezi 8. a 16. hodinou, dle rozvrhu, tedy 4 vyučovací hodiny. Je rozdělena na dva 90-ti minutové bloky s 15-ti minutovou přestávkou mezi nimi.
Změna rozvrhu, v rámci běžné vyučovací doby (8 - 16 hod), je vyhrazena.
Každý blok je veden jiným lektorem a jedné třídě se obvykle věnují 3 nebo 4 lektoři. Tím je zajištěna pestrost výuky a výukových stylů. Jedním (nebo dvěma) z lektorů je vždy kvalifikovaný rodilý mluvčí. Týdenní rozvrh je fixní a systém výuky propracovaný tak, že jednotlivé bloky na sebe navazují, přestože je vedou různí učitelé. 
 

Průběžné a závěrečné testování a Cambridge zkoušky

Průběžné testování:
Po ukončení každé lekce píší studenti test, kterým si ověřují, zda obsah lekce zvládli, získají tak zpětnou vazbu a zvyšují si motivaci ke studiu. Každý student musí dosáhnout alespoň 60% bodů ve dvou testech za jedno pololetí.
 
Závěrečné testování:
Na konci každého pololetí studenti skládají jeden závěrečný test, který shrnuje látky z celé poloviny roku. Dosažení 60% bodů u obou závěrečných testů je podmínkou získání vysvědčení jazykové školy Cloverleaf.


Cambridge zkoušky:
Během akademického roku probíhá několik přípravných testů tzv. pretestů, které jsou většinou organizovány jazykovou organizací Cambridge a odesílány přímo do Anglie. Každý student tak získá přesnou informaci o tom, jak by v Cambridge zkoušce uspěl a na kterých oblastech je potřeba pracovat. Tím se maximálně zvýší jeho šance u testů uspět. Termíny Cambridge zkoušek jsou směřovány na červen, nicméně je možné je složit i kdykoli během roku ve vyhlášených termínech. Úspěšní kandidáti obdrží certifikáty během jednoho měsíce – u zkoušek skládaných na počítači, tzv. Computer Based nebo během dvou měsíců – u papírové formy testů, tzv. Paper Based.


Počet studentů ve třídě

Ve třídě je maximálně 18 studentů. Výuka probíhající výhradně v anglickém jazyce a práce ve dvojicích a skupinách zajišťuje, že má každý student dostatek příležitostí procvičovat svůj slovní projev, na který je kladen důraz. 
 

Lektoři

Čeští lektoři jsou špičkovými profesionály na jazykové úrovni C2 – Profficiency nebo C1 – Advanced a většina z nich je současně Cambridge examinátory. Rodilí mluvčí jsou britští a američtí kvalifikovaní učitelé a také Cambridge examinátoři. Tato kombinace českých a rodilých učitelů zajišťuje maximální možnou kvalitu výuky. Tým lektorů pomaturitního studia má bohaté zkušenosti, nadšení a nakažlivou náklonnost k angličtině. 
 

Učebnice

Učebnice je možné zakoupit za zvýhodněné ceny přímo ve škole.
Cena učebnice není součástí kurzovného.
 
Používané učebnice:
English File 3rd edition.jpg
 
  Complete_Advanced.jpg
 

Doplňkové materiály

Studium bude zpestřeno řadou doplňkových materiálů, které studentům dodají lektoři přímo ve výuce. Často se jedná o speciální cvičení zaměřená na komunikaci, gramatiku nebo různé části Cambridge testů, dále videa (www.youtube.com, www.bbc.com), články z časopisů (www.theguardian.com, www.telegraph.co.uk) atd.
 

Knihovna

Jako studenti jazykové školy Cloverleaf můžete zdarma využívat její knihovnu, kde najdete knihy s gramatickými cvičeními např. Murhpy: English Grammar in Use ve všech úrovních, Test Builders a Practice Tests připravující na Cambridge zkoušky, stejně jako populární knihy v plné i zjednodušené formě, slovníky a učebnice se slovní zásobou např. Vocabulary in Use.