Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

PET Cambridge English Preliminary

PET - for schools, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 23.11.2019 Ústní část: 15.11.-24.11.2019 Termín registrace: 17.10.2019
Výsledky: 20.12.2019.-10.01.2020 Certifikáty: 14.01.2020
2790 Kč
Objednat

PET - paper-based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 05.12.2019 Ústní část: 29/11 - 08/12/2019 Termín registrace: 01.11.2019
Výsledky: 10/01/2020 - 23/01/2020 Certifikáty: 30.1.2020
2790 Kč
Objednat

Cambridge English: Preliminary (PET)

pet-300x72.png

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud dokážete požívat angličtinu v každodenních situacích (jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek během setkání), PET je zkouška pro Vás.

Proč PET?

 • PET patří mezi nejoblíbenější zkoušky Cambridge English.
 • PET je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.
 • Zkouška PET ověřuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  PET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku PET, poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. FCE nebo CAE).
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je PET?

 • PET je určen těm, kdo používají angličtinu na středně pokročilé úrovni
 • PET je určen pro mládež i pro dospělé

Co je zkouška "for Schools"?

Zkouška na jazykové úrovni B1 je svým formátem stejná jako zkouška PET, obsahem je přizpůsobena dětem a mládeži ve věku 12-17 let. Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.

Z jakých částí se skládá zkouška PET/PET for schools?

Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
   

Paper 1: Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu, způsobu, jakým text působí na čtenáře, a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami. Cvičení, která se vyskytují v této často zkoušky, jsou přetvoření vět, reagování na krátké zprávy zahrnující 3 body, psaní neformálního dopisu nebo vyprávění, složeného z cca 100 slov. 1 hodina 30 minut

Paper 2: Listening

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty nebo dialogy. Kandidát by měl nejen porozumět obsahu nahrávky, ale také být schopen poznat postoje a záměry mluvících osob. 35 minut

Paper 3: Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl  být schopen  klást plynule otázky, týkající se jeho  života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 10-12 minut

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET) můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

160–170

Pass with Distinction

B2

153–159

Pass with Merit

B1

140–152

Pass

B1

120–139

Level A2

A2

 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B2) nebo horší (jazykovou úroveň A2). Certifikát PET je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. Kandidátům se skóre 120-139 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A2.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

Diagram of where B1 Preliminary is aligned on the CEFR and the Cambridge English Scale

Více informací o zkoušce PET ke stažení:

Ukázkový test PET
Často kladené otázky ke zkoušce PET
PET Informace pro kandidáty
PET Handbook pro učitele

Seznam doporučené slovní zásoby ke zkoušce PET
PET Sample Statement of Results

PET Understanding your statement of results

Více informací o zkoušce PET for schools:

Ukázkový test PET for schools
Často kladené otázky ke zkoušce PET for schools
PET for schools Informace pro kandidáty
PET for schools Handbook pro učitele
Seznam doporučené slovní zásoby ke zkoušce PET
PET for schools Sample Statement of Results
PET for schools Understanding your statement of results

 

 

1-10