Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Kurz pro děti a mládež, 1x týdně 60 minut

Kurz pro děti Starters+ (7-8 let)
Školní rok:
2018 - 2019
Úroveň:
A0+ úplný začátečník II.
Délka:
1 rok (září-červen)
Dny:
pondělí
Čas:
15:00 - 16:00
Učebna:
Boston
Lektor:
český lektor nebo rodilý mluvčí
Předpokládaný termín zkoušky:
červen 2019

Kapacita:
9 volných z 12 míst celkem
Cena s DPH
3950 Kč

Detail kurzu

Tento kurz je určen všem dětem ve věku od 7 do 8 let od jazykové úrovně A0+ úplný začátečník II, které se chtějí učit anglicky. V kurzech mají děti možnost zdokonalit se ve všech jazykových oblastech. Pozornost je rovnoměrně věnována rozvoji mluveného a psaného projevu, porozumění čtenému, gramatice a slovní zásobě. Všechny využívané učební materiály jsou přizpůsobeny této věkové skupině, mají proto vždy velmi hravou a nenásilnou formu. Učebnice jsou zpravidla plné obrázků a krátkých textů, procvičování je často založeno na krátkém doplňování, dokreslování či přiřazování. Zadání jednotlivých cvičení pak kopírují formát zkoušky YLE, takže děti jsou následně při zkoušce zvyklé na tyto typy zadání a nemají problém s pochopením. Výuka je také obohacena celou řadou doplňkových materiálů, aktivit a soutěží.

Tento kurz je zakončen zkouškou Cambridge.Co dětem kurz přinese

 • Děti se hravou formou seznámí se základy anglického jazyka

 • Osvojí si základní slovní zásobu a fráze

 • Porozumí jednoduché konverzaci a krátkým textům v angličtině

 • Upevní své základy mluveného i psaného projevu
   

Přihlášení

Do kurzu se můžete přihlásit online kliknutím na tlačítko Objednat nebo osobně na studijním oddělení JŠ Cloverleaf. Po přihlášení Vám bude zaslán potvrzovací mail s údaji o platbě.
 

Termíny registrace

Kurz probíhá od září do června. Přihlásit se je možné i do již probíhajícího kurzu. Nepropásněte také naši letní slevovou akci 100 Happy days, v rámci které můžete získat slevu až 1000 Kč. Více informací o slevové akci 100 Happy days naleznete zde
 

Jazyková úroveň

Kurz je vhodný pro děti, které se začaly učit anglicky teprve nedávno nebo jsou úplní začátečníci – na jazykové úrovni A0+ úplný začátečník II. Děti by při nástupu do kurzu měly umět číst a psát (v češtině).
 

Obsah kurzu

V naší jazykové škole věříme, že zkušenosti, které umožníte získat svým dětem studiem jazyka, ovlivní jejich vztah k němu po zbytek života. Pokud to budou zkušenosti příjemné a motivující budou se děti učit s nadšením a budou se snažit své znalosti rozšiřovat. Výuka v dětských kurzech je pestrá a rozmanitá. Děti se učí zábavnou formou bez vědomí nutnosti a stresu. Důraz je kladen na budování slovní zásoby, schopnost porozumět základnímu významu textu bez nutnosti porozumět všem slovíčkům a v neposlední řadě také na přirozenou výslovnost. Za každý pokrok jsou děti pozitivně motivovány.
 

Struktura kurzu

V každých 60 minutách kurzu budou procvičeny všechny stránky anglického jazyka: konverzace, čtení, psaní, poslech, slovní zásoba a výslovnost, gramatika a fráze. Témata se řídí učebnicemi Footprints z nakladatelství Macmillan, www.macmillan.cz), které zajímavou a zábavnou formou provádějí nejrůznějšími každodenními situacemi. Velký důraz je kladen především na komunikaci a okamžité uplatňování získaných vědomostí v reálných situacích a hrách.
 

Počet účastníků kurzu

V kurzu je maximálně 10 dětí. Tím je zajištěn individuální přístup a intenzita výuky.
 

Lektoři

Naši lektoři jsou čeští kvalifikovaní profesionálové, jejichž angličtina je minimálně na jazykové úrovni C1 velmi pokročilý nebo vyšší a současně mají vysokoškolské vzdělání a bohaté zkušenosti s výukou dětí. Jsou to zkušení, pravidelně proškolovaní učitelé s výbornými organizačními a komunikativními schopnostmi. Mnozí z nich jsou současně Cambridge examinátory.
 

Učebnice

V kurzu budou děti používat moderní komunikativní učebnice Footprints z nakladatelství Macmillan. Tuto nádherně ilustrovanou učebnici angličtiny pro děti napsala Carol Reed, autorka mnoha úspěšných učebnic. Footprints je určena dětem ve věku 7 - 12 let vhodná je zejména pro dětské kurzy jazykových škol zaměřené na upevnění a rozšíření učiva probíraného na základní škole. 

 • příběhy tvoří silný prvek v každé lekci; doprovází je hádanky, které vedou žáky k rozluštění záhady a k další epizodě příběhu v následující lekci.

 • tématicky se učebnice vyvíjí s dětmi, vyšší díly jsou přizpůsobeny vyššímu věku dětí

 • učivo odráží požadavky ERR a mezinárodních zkoušek z angličtiny pro děti (Cambridge YLE Tests)

 • učebnici doprovází řada doplňkových kopírovatelných materiálů
   

Footprints
 

Učebnice je možné zakoupit za zvýhodněné ceny přímo ve škole. Cena učebnice není součástí kurzovného.
 

Doplňkové materiály

Výuka bude zpestřena řadou doplňkových materiálů, které dětem dodá lektor přímo ve výuce (pracovní listy, ukázkové zkouškové materiály, obrazkové listy atd.).
 

K doplňkovému samostudiu

K domácímu procvičování doporučujeme aktivity na CD, které jsou součástí učebnice. Interaktivní hry, příběhy, a písničky jsou zajímavé, a pro děti velmi atraktivní.