Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Pro vyhledání nejvhodnějšího kurzu použijte filtry vlevo. Kurz můžete vyhledat podle zaměření, jazykové úrovně, lektora a/nebo dne výuky, který Vám nejvíce vyhovuje.

Pokud si nejste jisti svou jazykovou úrovní, udělejte si rozřazovací test ZDE.

Jazykové kurzy pro veřejnost jsou jednoleté (od září do června).

Jazykový kurz pro veřejnost, 1x týdně 4 vyuč. hod.

Obecná angličtina
Školní rok:
2018 - 2019
Úroveň:
B1/B1+ mírně pokročilý
Délka:
1 rok (září-červen)
Dny:
pátek
Čas:
08:45 - 12:00
Učebna:
Wellington
Lektor:
rodilý mluvčí

Kapacita:
8 volných z 12 míst celkem
Cena s DPH
4879 Kč

Původní cena 5750 Kč, snížená cena 2879 Kč vzhledem k nástupu v pololetí (leden-červen 2019)

 

Detail kurzu

Efektivní kurz pod vedením rodilého mluvčího zaručující dostatečnou intenzitu pro pokrok a zároveň šetřící Váš čas. V intenzívní čtyřhodinovém bloku je dostatek prostoru ponořit se do anglicky mluvícího prostředí, seznámit se s teoretickými i praktickými aspekty jazyka a především konverzovat. V rámci kurzu jsou procvičovány všechny dovednosti – četba, poslech, písemný projev, ale hlavní důraz je kladen na mluvení a poslech. 
 

Tento kurz není zakončen zkouškou. Zkoušku samostatně lze objednat zde.
 

Co Vám kurz přinese

  • Rozšíříte si slovní zásobu s důrazem na obraty a fráze opravdu používané v současné angličtině.

  • Zlepšíte si gramatiku a budete schopni ji používat přirozeně v každodenních situacích.

  • Získáte plynulost a spontánnost v ústním projevu.

  • Rapidně si zlepšíte poslechové dovednosti.

  • Budete schopni kompetentně reagovat na různé druhy písemné komunikace.

  • Zlepšíte si orientaci v práci s textem a jeho porozumění.
     

Přihlášení

Po přihlášení Vám bude zaslán potvrzovací email s údaji o platbě.
 

Termíny registrace

Kurz probíhá od září do června.  Přihlásit se je možné i do již probíhajícího kurzu. Nepropásněte také naši letní slevovou akci 100 Happy days, v rámci které můžete získat slevu až 1000 Kč. Více informací o slevové akci 100 Happy days naleznete zde.
 

Jazyková úroveň

Kurz probíhá na jazykové úrovni B1/ B1+ mírně pokročilý, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou jazykovou úroveň zjistíte krátkým rozřazovacím testem, který spustíte zde.
 

Obsah kurzu

Tento intenzivní kurz se zaměřuje na obecnou angličtinu, přičemž důraz je kladen především na tzv. Cambridge English Corpus, čili slovní zásobu a lexikální a gramatické obraty, které se aktuálně používají v moderní angličtině. Studenti jsou motivováni k tzv. komunikativnímu přístupu, což v praxi znamená, že se snaží využívat angličtinu v nejvyšší možné míře a tím se připravují na skutečné situace v reálném životě.

Kurz probíhá celkem 4 vyučovací hodiny týdně, a to v jednom dni, takže skvěle šetří Váš čas, ale zároveň zaručuje intenzivní studium a viditelný pokrok. Tento druh kurzu nabízí ideální alternativu pro vytížené klienty, pro které je prioritou naučit se anglicky poměrně snadno a rychle, aniž by museli místo kurzu navštěvovat několikrát týdně. Účastníci kurzu si během jednoho roku studia zvýší svou jazykovou úroveň o jeden stupeň v rámci Evropského referenčního rámce jazyků.
 

Struktura kurzu

Každý z vyučovacích bloků (4 x 45 minut upravených do modulů s krátkými přestávkami) se zaměřuje především na aktivní rozvíjení mluvených, ale také poslechových dovedností, jejichž nedílnou součástí je využívání nových lexikálních i gramatických struktur. Kurz využívá nejaktuálnější učebnice Face2Face od Cambridge University Press (www.cambridge.cz) nebo English File Third Edition od nakladatelství Oxford University Press. Důraz je kladen především na spontánní a bezprostřední komunikaci a porozumění. Tyto jsou základem každodenních životních situací. Nicméně student zde stejnou měrou rozvíjí také ostatní jazykové dovednosti, čili čtení a porozumění textu a písemný projev. Z tohoto důvodu je samozřejmě přínosné, pokud student vypracovává veškeré domácí úkoly zadané lektorem. Takto je pak možné se v hodině maximálně zaměřit a soustředit na aktivity, které student doma sám procvičit většinou nemůže, tj. mluvení a porozumění nové látce.
 

Průběžné a závěrečné testování

Během kurzu proběhnou dva hlavní testy, pololetní a závěrečný. Jejich cílem je, abyste obdrželi zpětnou vazbu o výsledcích svého studia. Po dohodě s lektorem, je možné testovat častěji.
 

Počet účastníků kurzu

Garantujeme maximální počet 12 účastníků v kurzu. Takto je zajištěna vysoká produktivita studenta, kdy preferujeme komunikativní přístup a konverzaci, ať už formou spolupráce ve dvojicích, skupinách, apod. Je taktéž zajištěná dostatečná zpětná vazba od lektora a individuální přístup.
 

Lektoři

Naši rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní lektoři splňující podmínky pro úspěšné vzdělávání studentů, tzn., mají vysokoškolské vzdělání a praxi v oboru či mezinárodně uznávané jazykové zkoušky pro výuku anglického jazyka jako je CELTA, DELTA, apod. Někteří jsou navíc certifikovanými examinátory Cambridge a jsou tudíž schopni nabídnout spolehlivé a přesné informace týkající se přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Máme kvalifikované lektory z mnoha anglicky mluvících zemí, např. Velké Británie, Spojených států, Irska, Nového Zélandu, Austrálie, atd. Jejich jazykové a kulturní zázemí a zkušenosti jsou garancí nejen reálného jazyka dané země, ale také jedinečných informací z oblasti turismu, gastronomie aj.
 

Učebnice

V kurzu budete používat moderní komunikativní učebnici Face2Face z nakladatelství Cambridge University Press a učebnici English File Third Edition z nakladatelství Oxford University Press. Materiál pro poslechy a mluvení poskytuje nový, neotřelý pohled na univerzální témata, a studenti tak dostávají množství příležitostí procvičit si nově získané vědomosti v rozmanitých konverzačních aktivitách, z nichž mnoho je personalizováno. Učebnice příjemnou metodou provádějí různými situacemi každodenního života. Na těchto tématech je vysvětlena gramatika a studenti mají možnost pochopit její použití v kontextu.

Učebnice Face2Face je založena na tzv. Cambridge English Corpus, to znamená, že využívá témata, slovní zásobu a gramatické obraty, které se v běžné moderní angličtině vyskytují nejčastěji. Nepoužívá zastaralé či dokonce archaicky strojově vymodelované obraty.

Učebnice je možné zakoupit za zvýhodněné ceny přímo ve škole. Cena učebnic není součástí kurzovného.
 

Face2Face.jpg

english-file-third-edition.jpg
 

Doplňkové materiály

Výuka bude zpestřena řadou doplňkových materiálů, které Vám dodá Váš lektor přímo ve výuce (komunikativní cvičení, gramatická cvičení apod.) Lektor například vybere článek z webových stránek www.newsinlevels.com, kde si pomocí krátkých videí procvičíte poslech, slovní zásobu i čtení. Jinými doplňkovými materiály mohou být gramatická cvičení z www.usingenglish.com nebo www.myenglishpages.com.

Důraz na používání doplňkových materiálů je kladen hlavně v případě, že student má zájem se intenzivně jazykově vzdělávat i nad rámec kurzu a povinností vyplývajících ze zadávání domácích úkolů.
 

Knihovna

Jako účastníci kurzu můžete zdarma využívat knihovnu jazykové školy Cloverleaf, kde najdete knihy s gramatickými cvičeními např. Murhpy: English Grammar in Use ve všech úrovních, stejně jako populární knihy v plné i zjednodušené formě. Většina těchto knih je opatřena také doplňkovými aktivitami k četbě, takže si cíleně a řízeně zlepšujete gramatiku i slovní zásobu. Navíc jsou některé z těchto knih vybaveny CD, takže si můžete knihu pouštět např. při jízdě v autě či na dovolené při opalování a tímto si významně zlepšit své poslechové dovednosti.
 

K doplňkovému samostudiu

Pokud máte chuť, náladu a čas se dále vzdělávat a zlepšovat v rámci samostudia, doporučujeme vám několik ověřených stránek, kde se můžete přiučit nové slovní zásobě, gramatice či si své stávající znalosti otestovat. Je možné si taktéž procvičit poslech, porozumění textu či dozvědět se víc o kultuře, historii, geografii a jiných zajímavostech anglofonních zemí, např. : www.newsinlevels.comwww.helpforenglish.comwww.englishexercises.org