Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

CPE Cambridge English Proficiency

CPE - paper based, Cloverleaf Ostrava

Písemná část: 30.11. 2019 Ústní část: 22.11. - 1.12. 2019 Termín registrace: 24.10.2019
Výsledky: 6.1. - 17.1. 2020 Certifikáty: 24.1. 2020
4590 Kč
Objednat

Cambridge English: Proficiency (CPE)

cpe-300x72.png
 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška CPE právě pro Vás.

Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch.

Proč CPE?

 • Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – četbu, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát CPE svědčí o tom, že výborně ovládáte angličtinu a můžete studovat na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo můžete výborně využívat angličtinu v práci, ve které je její znalost nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.
 • Zkouška CPE je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu CPE dokáže výborně využít angličtinu prakticky v každé situaci.
 • CPE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CPE může studovat na vysokých školách s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je CPE?

 • CPE je určena těm, kdo používají angličtinu na velmi pokročilé úrovni
 • CPE je určena pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška CPE?

Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům pocházejícím z různého typu literárních děl, novin, časopisů a neliterárních projevů. Zkoušení by měli prokázat, že plně rozumí čteným textům na úrovni jednotlivých slov, vyjádření, vět a odstavců a také, že plně chápou text jako celek. 
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

Paper 2: Writing
V této části zkoušky je nutné napsat dvě práce o délce 240-280 slov a 280-320 slov. Mohou to být texty jako dopisy, články, hlášení, esej nebo recenze. Zkouškové pokyny upřesňují cíl a adresáta práce. 
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 3: Listening
V této části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých každodenních situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. interview, diskuse, přednášky a rozhovory. Tato část textu ověřuje schopnost vyhledávání nutných informací v mluvených projevech a porozumění postojům a názorům, které vyjadřují postavy v nahrávkách. 
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 4: Speaking
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá rozhovor.Ústní zkouška se skládá ze tří částí: rozhovoru se zkoušejícím, úlohy, ke které je nutná spolupráce dvou zkoušených a individuálních výpovědí – souhrnů se závěrečnou diskuzí. Zkoušející řeší úkoly na základě obdržených ilustrací a textů. 
Délka: 16 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň C1)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky Cambridge English: Proficiency (CPE) můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

220–230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

CPE Scale.jpg

Více informací o zkoušce CPE ke stažení:

Ukázkový test CPE
Audio k ukázkovému testu
Často kladené otázky ke zkoušce CPE
CPE Informace pro kandidáty
CPE Handbook pro učitele
CPE Sample Statement of Results
CPE Understanding your statement of results
Improve your English checklist

1-10