Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Computer-based zkoušky | Cloverleaf

„Stejná zkouška … stejný certifikát Cambridge“

 

V současnosti je možné skládat zkoušky Cambridge English dvěma způsoby: tradičním způsobem vyplňování na papír a nově také na počítači.

 

Cambridge English Language Assessment se v posledních letech snažil vyhovět narůstající poptávce po Cambridgeských zkouškách a zároveň požadavkům na flexibilnější systém organizace zkoušek. Odpovědí na tyto potřeby jsou počítačové verze zkoušek Cambridge English, které nabízí alternativu k tradičním zkouškám vyplňovaným na papír. Počítačové verze zkoušek byly pečlivě navrženy a podrobeny důkladnému testovacímu provozu tak, aby zajišťovaly stejně vysoké standardy testování jako zkoušky vyplňované papírově.

Počítačově vyplňované zkoušky Cambridge English mají stejný formát a délku trvání jako jejich papírové verze. Každý z kandidátů má k dispozici svůj monitor a sluchátka k vyplnění všech odpovídajících částí zkoušky (Čtení, Psaní, Poslech) kromě části Mluvený projev – Speaking. Část zkoušky Mluvený projev – Speaking je zcela totožná s papírovou verzí zkoušek – tzn. rozhovor s reálným zkoušejícím.

 

Počítačové zkoušky probíhají on-line v reálném čase a mají podobu standardních webových stránek. Jejich formát byl důkladně prověřen a je kandidáty velmi kladně přijímán. Důkazem tohoto je stále rostoucí popularita počítačových zkoušek.


 

 

Výhody computer-based zkoušek

Počítačově vyplňované zkoušky, tzv. Computer-based testing (CBT), nabízí v moderní době počítačů řadu výhod:

 

Flexibilita a více termínů

Počítačové verze zkoušek umožňují organizaci většího počtu termínů konání zkoušek. Naše zkouškové centrum může pružněji reagovat na vzrůstající poptávku po jazykových zkouškách a vypisovat dodatečné termíny zkoušek v průběhu celého roku. Nová forma zkoušek také umožnila podstatně zkrátit dobu mezi přihlášením a dnem konání zkoušky. Přihlášku ke zkoušce stačí podat dva týdny před konáním zkoušky!

 

Rychlé výsledky zkoušek

Prostřednictvím systému Results on-line je možná rychlejší a bezpečnější distribuce výsledků zkoušek. Výsledky jsou prostřednictvím tohoto systém k dispozici jednotlivým kandidátům během dvou týdnů po konání zkoušky (u papírových verzí zkoušek tato doba činí cca 2-3 měsíce).

 

Snazší vyplnění testu

Výzkum Cambridge English ukázal, že většina kandidátů preferuje skládání zkoušky na počítači, především v částech Writing (psaní) a Listening (poslech). Jedná se hlavně o kandidáty, kteří jsou zvyklí psát na počítači a používat k práci sluchátka. Práce s klávesnicí a myší může být výrazným ulehčením oproti klasické papírové formě. Během poslechové části mají všichni kandidáti sluchátka a mohou si v průběhu zkoušky upravovat hlasitost nahrávky. V průběhu testu lze odpovědi vyplňovat v libovolném pořadí a kdykoli je měnit. Na monitoru je stále zobrazen přehled zodpovězených a nezodpovězených otázek. Na obrazovce také uvidíte, kolik času Vám zbývá k dokončení dané části zkoušky, a můžete využívat další pomocné nástroje. Pro složení zkoušky na počítači nejsou zapotřebí žádné zvláštní dovednosti nebo znalosti z oblasti IT technologií či psaní všemi deseti prsty. Jednoduše řečeno, počítačové zkoušky mohou skládat osoby s naprosto základními uživatelskými znalostmi počítače.

 

Jednodušší administrativa

Protože CBT a jejich administrace probíhají naprosto bez použití papíru, je vše mnohem jednodušší. Jednotlivé testy jsou zodpovědným pracovníkem testovacího centra stahovány přímo do vysoce zabezpečeného on-line systému. Jakmile kandidáti dokončí svůj test, jejich odpovědi jsou prostřednictvím systému Cambridge Connect přeneseny do centrály Cambridge English a tam opravovány. Odpadá tak zdlouhavé posílání testů poštou.

 

Computer-based testy si můžete vyzkoušet i na svém počítači. Ukázkové testy zdarma si stáhněte rozkliknutím u daného typu zkoušky:

 

A2 key

 

Watch this tutorial before you try the practice tests below, this will help you understand what you need to do.

Cambridge English: Key Listening sample testhttp://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-listening/index.html 
Cambridge English: Key Reading and Writing sample testhttp://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-ket-readingwriting/index.html

 

B1 Preliminary

 

Watch this tutorial before you try the practice tests below, this will help you understand what you need to do.

Cambridge English: Preliminary Listening sample testhttp://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-pet-listening/index.html 
Cambridge English: Preliminary Reading and Writing sample testhttp://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-pet-readingwriting/index.html

 

B2 First

Reading and Use of English 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/fce-reading-and-uoe/index.html 
Listening 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/fce-listening/index.html 
Writing 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/fce-writing/index.html 

Find out how to use the computer-based sample tests

 

 

C1 Advanced

Reading and Use of English
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/cae-reading-and-uoe/index.html 

Listening 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/cae-listening/index.html 
Writing 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cbpt/2015/cae-writing/index.html

Find out how to use the computer-based sample tests

 

C2 Proficiency

 

Reading and Use of English 
http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-cpe-reading-use-english/index.html

Listening 
http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-cpe-listening/index.html

Writing 
http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-cpe-writing/index.html

 

Business English

 

Watch this tutorial before you try the practice test below, this will help you understand what you need to do. 
 

Sample test Business Vantage Reading

Sample test Business Vantage Listening

Sample test Business Vantage Writing