Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Business English


Některé kombinace filtrů neobsahují žádné kurzy. Vámi hledanou zkoušku naleznete .


Business English Certificates

bec-300x69.png
 

Business English jsou tři odborné zkoušky, které ověřují znalost angličtiny v obchodním prostředí. Potřebujete-li angličtinu v práci, nebo se hodláte připravovat na kariéru v obchodní sféře, jsou tyto zkoušky určeny právě Vám. Zkoušky Business English jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na každé úrovni se testují praktické dovednosti čtení, poslech, psaný a mluvený projev.

 • Business English Preliminary – zkouška na úrovni B1 (středně pokročilí)
 • Business English Vantage – zkouška na úrovni B2 (pokročilí)
 • Business English Higher – zkouška na úrovni C1 (velmi pokročilí)

Proč Business English?

 • V době globalizace se stává dobrá znalost angličtiny nezbytnou, umožňuje nám lépe se orientovat ve světě mezinárodního obchodu.
 • Prokázaná znalost obchodní angličtiny Vám dává mnohem lepší postavení na trhu práce v ČR i v zahraničí.
 • Certifikát Business English svědčí o tom, že Vaše znalost angličtiny je na vhodné vysoké úrovni a že ji dokážete používat v obchodním prostředí.

Z jakých částí se skládá zkouška Business English Preliminary?

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B1.

Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Reading and Writing

Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu. Kandidát plní úkoly jako je výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo rozhodování o pravdě a nepravdě. V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty.  V rámci prvního jde o komunikaci s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu. U druhého se může jednat o dopis, fax nebo e-mail určený někomu mimo firmu – zákazníkovi, dodavateli atd.
Délka: 90 minut
Hodnocení: 50% výsledné známky

Listening

V poslechové části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Speaking

V části mluvení se ověřují kandidátovy reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem.
Délka: 12 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Z jakých částí se skládá zkouška Business English Vantage

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B2.

Zkouška se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení (Reading)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Reading

Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu jako jsou články, zprávy, reklamy, dopisy, vzkazy, katalogy a jiné obchodně zaměřené texty. Kandidát plní úkoly jako je výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo opravování textu.
Délka: 60 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Writing

V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty, které mohou mít jednu z následujících forem:

 • komunikace s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu
 • komunikace s externí osobou (zákazník, dodavatel) prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo faxu
 • zpráva týkající se konkrétní události, která se již stala
 • návrh týkající se konkrétní události v budoucnosti spolu s  doporučením řešení

Délka: 45 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Listening

Ověřuje se schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů. Kandidáti odpovídají formou doplňování poznámek, spojování a výběru z několika možností.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Speaking

Ověřují se kandidátovy reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy. Tato část zkoušky probíhá zpravidla ve dvojici.
Délka: 14 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Z jakých částí se skládá zkouška Business English Higher

Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato úroveň odpovídá úrovni C1.

Zkouška se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení (Reading)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Reading

Část čtení obsahuje různé typy obchodně zaměřených textů, jako jsou články, zprávy, reklamy, katalogy,dopisy. Kandidát plní úkoly, které zahrnují spojení variant, výběr z více možností, doplňování z více možností nebo bez možností a editaci textu.
Délka: 60 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Writing

Kandidáti napíší dva texty, první v rozsahu 120-140 slov má podobu vzkazu nebo e-mailu a vychází z určitých vstupních informací v podobě grafů nebo tabulek. U druhého textu, jehož rozsah musí odpovídat 200-250 slovům, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. zpráva nebo návrh (ve formě vzkazu nebo e-mailu), obchodní korespondence (dopis, fax nebo e-mail).
Délka: 70 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavního tématu, podrobných informací, kontextu, a názorů osob.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Speaking

Ověřují se kandidátovy reakce, srovnání, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy.  Součástí této části zkoušky je krátká prezentace na obchodní téma, které si kandidát na místě zvolí ze tří nabízených variant, dále pak otázky na prezentaci druhého zkoušeného a diskuse s druhým zkoušeným na obchodní téma s cílem nalézt řešení.
Délka: 16 minut
Hodnocení: 25% výsledné známky

Více informací o zkoušce Business English Preliminary (B1) ke stažení

Často kladené otázky
Informace pro kandidáty
Ukázkový test Business English Preliminary
Sample worksheet
Vocabulary list
Understanding your statement of results
Sample statement of results

Více informací o zkoušce Business English Vantage (B2) ke stažení

Často kladené otázky
Informace pro kandidáty
Ukázkový test Business English Vantage
Sample worksheet
Understanding your statement of results
Sample statement of results
 

Více informací o zkoušce Business English Higher (C1) ke stažení

Často kladené otázky
Informace pro kandidáty
Ukázkový test Business English Higher
Improve your English checklist
Sample worksheet
Understanding your statement of results
Sample statement of results